Spreuken 16:33Men werpt het lot in een mantel, de HEER bepaalt hoe het valt.’
Spreuken 19:21Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.’
Spreuken 16:9Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’
Spreuken 20:24 ‘De weg van een mens wordt bepaald door de HEER, wie weet zelf welke richting hij gaat?’

Het is duidelijk wat Salomo bedoelt. God heeft de leiding! Gelovigen verlangen naar Gods leiding, dat wil zeggen, we verlangen naar hulp als we belangrijke besluiten in ons leven moeten nemen. Maar de genoemde spreuken herinneren ons eraan dat God ons al leidt.

Ieder mens maakt plannen, en dat mag, zolang de mens maar beseft dat hij mens is en dat God Diegene is wie Hij is. De. mens is uiterst beperkt. God daarentegen is onbeperkt en allesomvattend. Niet wat de mens uitdenkt, maar wat God bepaalt, dát gebeurt. God is almachtig, oneindig vol liefde en volmaakt wijs in datgene wat Hij in ons leven toelaat. Dat is een geweldige troost, God houdt vast aan Zijn plan. Deze waarheid van God vraagt van ons geloofsvertrouwen, iedere dag opnieuw. Daarvoor kunnen we bidden of de Heilige Geest in ons hart wil wonen en werken om dit geloofsvertrouwen vast te houden.

God heeft, hoe dan ook, een plan heeft met ons leven. En dat is geloofsopbouwend en vol van genade. ’In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met Zijn voornemen,’(Efez. 1:11) Bovendien laat God alles bijdragen ten goede (Rom.8:28). God houdt vast aan Zijn plan. Een voorbeeld hiervan is Jakob. Ondanks de puinhoop, en al zijn gelieg en bedrieg hield God vast aan Zijn plan met Jakob. Uit de familie van Jakob kwam tenslotte de Messias voort. Je zou kunnen zeggen, voor gelovigen is er geen ‘plan B’.

Toch zijn er altijd mensen geweest en nóg, die beredeneren en twijfelen of God wel de touwtjes van de geschiedenis in Zijn handen heeft en alles laat gebeuren volgens Zijn plan. We zijn immers vrij om te kiezen. God heeft mensen geschapen met een vrije wil. Is dit dan niet tegenstrijdig? Bovendien is de mens toch ook zelf verantwoordelijk. Het lijkt een lastige vraag maar we moeten het nooit moeilijk maken als het antwoord voor handen ligt: Spreuken 16:1: ‘Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de HEERE. ‘(HSV)

Deze overleggingen, elke stap die wij zetten, alles wat we doen, maakt op de een of andere manier deel uit van Zijn plan. Dit is onmogelijk voor de mens om dit te doorgronden, dat hoeven we niet eens te proberen. Maar dit betekent niet dat een mens een vrijbrief heeft. Bidden voor deze overleggingen in het hart, en nadenken hoe de overleggingen tot stand zijn gekomen is een hele goede manier om verantwoording te nemen ten aanzien van onze vrije wil en keuze.

Het nodigt de mens als het ware uit om persoonlijke initiatieven te nemen, om mens te zijn in de kwetsbaarheid van het leven. Niemand ontkomt aan pijn, moeite en verdriet in het leven. Maar wat een troost dat uiteindelijk het antwoord van de tong komt van de HEERE. Dat, wanneer wij onze beperktheid ervaren, God onze tekortkomingen meeneemt in Zijn plan met ons, want:
‘De weg van een mens wordt bepaald door de HEER, wie weet zelf welke richting hij gaat?’  Met andere woorden, wie van ons heeft grip op de toekomst? Niemand. Onze toekomst ligt in Gods handen. Laten we zingend hiermee instemmen:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.