Wie zijn wij

Voorstellen

De oudste Baptisten gemeente van Nederland ( sinds 1845) is een gemeente van God over kerkmuren heen. Samen zijn we Gods kinderen en meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Als we bijv. naar sport kijken dan kunnen we er niet om heen of sport bindt mensen samen. Of we er nu wel of niet van houden, ons hart gaat sneller kloppen als Nederland kampioen wordt. We worden vrolijk van oranje gekleurde straten. We are the Champions! Zo mag Gods Woord ook onze verbindende factor zijn.

De Bijbel kun je vergelijken met een bal,
je kunt er letterlijk mee uit de voeten.
Of je schopt er tegenaan,
of je neemt samen de route.

Beide zijn rond, vormen één geheel.
Beide dienen zichtbaar een doel.
Breng de bal maar eens aan het rollen,
na het scoren verandert er een boel.

Geschiedenis

Nieuwsgierig naar de geschiedenis?

De bal is lang geleden voor ons gaan rollen. Met diep respect denken wij terug aan ds. Johannes
Elias Feisser die aan de wieg stond van het Baptisme in Nederland.

Een beroemde uitspraak van ds. Feisser is: ‘Spreek alzo, doe alzo’. Het is bijzonder dat deze woorden door alle jaren heen bewaard zijn gebleven. We zijn dankbaar dat deze vier woorden de kern weergeven van het gemeente-zijn. Omdat wij handen en voeten willen geven aan ons geloof, zodat Gods Woord geen theorie blijft, maar juist een levendige praktijk, waar mensen elkaar ontmoeten in het besef dat we afhankelijk zijn van onze Hemelse Vader. In Zijn identiteit zijn we met elkaar verbonden! Het is deze verbondenheid waarin we ons willen bewegen vanuit het geloof in zorg voor elkaar binnen- en buiten de kerk. Waarom? Omdat Gods kerk groter is dan een gebouw.

Gods gemeente is daar waar de bal aan het rollen wordt gebracht en dat kan tenslotte overal.

Lees meer

Baptisten Unie-ABC

Verlangen naar eenheid

Onze gemeente is aangesloten bij de Baptisten Unie-ABC. Unie-ABC is een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een (vooralsnog) bestuurlijke fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (‘de Unie’ genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (‘ABC’ genoemd).

Aan de basis van dit proces ligt een verlangen om naar eenheid te streven, te zoeken naar overeenkomsten en samenwerking, in lijn met het Hogerpriesterlijk gebed waarin de Here Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen, (Johannes 17). Bestuur en aangesloten gemeenten willen daarmee een getuigenis geven aan de wereld. Daarnaast leeft de overtuiging dat de gemeenten door samenwerking meer kunnen betekenen voor elkaar en voor Nederland.

Lees meer

Doop

De doop in de Bijbel wordt bediend aan mensen die tot geloof in Jezus gekomen zijn. Wie in relatie leeft met Jezus en wie Jezus aanneemt als zijn of haar Verlosser wordt uitgenodigd om zich te laten dopen. De manier van dopen is door middel van onderdompeling. Het water symboliseert het watergraf waar de gelovige uit mag opstaan om het nieuwe leven te ontvangen en om wedergeboren te zijn.

Sinds 8 december 2010 is de volwassendoop losgekoppeld van het lidmaatschap. Iemand die openbare geloofsbelijdenis elders heeft gedaan is welkom als lid of vriend om samen een gemeente van gelovigen te zijn.

Lucas 22: 21, 22 HSV

21: En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden:
Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

20: Evenzo [nam Hij] ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker [is] het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Heilig Avondmaal

Op iedere eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal dat door Jezus is ingesteld. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer die Jezus als Verlosser heeft aangenomen en in vrede tracht te leven met zijn of haar naaste.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Dhr. H. H. Aeilkema

Voorzitter
voorzitter@bgsn.nl

Dhr. W. Rozema

Vice-voorzitter
voorzitter@bgsn.nl

Mevr. T. Van der Spoel

Penningmeester
penningmeester@bgsn.nl

Pastoraal werker

Sinds 5 januari 2020 is Gonda Gelling in dienst van de gemeente als pastoraal werker. Ook gaat zij, in afwisseling met gastpredikanten, voor in de zondagse dienst.

Het doel van het pastoraat is helen en bijstaan. Wij kunnen geen beter voorbeeld nemen dan Jezus zelf. Zijn karakter en houding werden gekenmerkt door liefde, aanvaarding, empathie, mee oplopen en luisteren. De basis van het pastoraat is met de ogen van Jezus naar iemand kijken en luisteren naar elkaar. Je laat elkaar weten dat je gewenst bent. Op deze manier wordt ook het gemeente-zijn zichtbaar.
Het doel van pastoraat is dat de mensen zich gewenst, betrokken en zich welkom weten in de gemeente. Gonda Gelling wordt ondersteund door een team van pastorale raadsleden.

mevr. A. Oppenhuizen

Secretariaat
secretaris@bgsn.nl