Johannes 15: 11  De vreugde van Jezus
’ Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.’

Dit? De eerste vraag die naar voren komt is,  wat heeft Jezus dan gezegd tot volkomenheid van al onze vreugde?  Nou dit: ‘9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde,10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.’

Liefde en vreugde horen bij elkaar. De vreugde komt dus voort uit de liefde van Jezus. De volgende vraag dringt zich meteen naar voren: Hoe blij en vol vreugde zijn wij als christen? Het is een lastige en misschien wel een vervelende vraag. In het dagelijkse leven valt er immers weinig te lachen.

Wanneer we de focus van deze vreugde leggen op het uiterlijk dan siert een lach niet altijd ons gezicht en klappen we ook niet altijd in onze handen omdat we blijdschap voelen in ons hart.  We hebben heel terecht een reserve om een blijf vooral lachen christen te zijn.
Toch is vreugde een kenmerk van het geloof. Jezus zegt, dat de vreugde die in Hem is, ook in ons komt. Jezus wil ons Zijn vreugde geven. Maar om welke vreugde gaat het dan? Het is de vreugde die voorvloeit uit het zeker weten dat God ons liefheeft. En dat is niet anders bij Jezus. Als de hemel opengaat wanneer Jezus in de Jordaan wordt gedoopt dan klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ (Matth. 3: 17)  En God herhaalt Zijn woorden als Jezus wordt verheerlijkt op de berg: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’ (Matth. 17:5). De Vader heeft de Zoon vol vreugde lief, en dát is de bron van de vreugde van Jezus zelf.

Het is zo mooi hoe liefde en vreugde dicht bij elkaar liggen. Geliefd zijn brengt vreugde met zich mee. Christelijke vreugde heeft alles te maken met God zelf. Christelijke vreugde is blij zijn omdat God ons liefheeft, omdat wij in Christus mogen zijn. Christelijke vreugde is blij zijn om dat de Heilige Geest in ons wil wonen en ons laat opbloeien.

Het zal niemand ontgaan zijn dat zorgen, verdriet en pijn ook de deur van christenen niet voorbijgaat. Maar daar gaat het ook niet om. Paulus legt uit in de Filippenzenbrief: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (4: 4-7)

Het gaat er dus om dat Jezus zelf onze vreugde is, dat we onze blijdschap zoeken in Hém en niet in onze leefomstandigheden. Want inderdaad,  die zijn vaak weinig vreugdevol te noemen. Maar de werkelijkheid van deze vreugde is een geliefd kind van God te zijn en geleid worden door de Geest.  Vreugde is dus niet een bijzaak in het crhistelijke leven. Het heeft te maken dat we door Zijn genade mogen leven, onder alle omstandigheden. Niets verheugt het hart meer dan de genade van God in  Jezus Christus. En dát voel je van binnen.

Als anderen van deze vreugde bij ons maar bar weinig merken is dat misschien omdat we het ten diepste niet helemaal beseffen dat we van genade mogen leven. Dat we werkelijk geliefd zijn door God. En als we willen groeien in een vreugdevolle uitstraling, moeten we ons niet richten op een brede lach op ons gezicht, of spontaan in de handen klappen, maar op Jezus zelf. Als we ons richten op Jezus, dan zullen we Zijn vreugde absoluut  merken, en anderen zullen vervolgens eveneens onze vreugde ook onze vreugde opmerken.
Zing je daarom het lied Vreugde, vreugde louter vreugde…

woensdag 15  maart: de zachtmoedigheid van Jezus