Lezen: Richteren 13: De ouders en de geboorte van Simson.
3 Op een dag verscheen de engel van de HEER aan haar. ‘Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen,’ zei Hij. ‘Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. 4 Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. 5 Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’

Richteren 13 vertelt van de ouders van Simson. God vertrouwde Simson toe aan Manoach en zijn vrouw. Zij woonden in Sora. Het feit dat de Bijbel vertelt dat zij in Sora woonden zegt veel over het karakter van Manoach en zijn vrouw. Sora bevond zich in het grensgebied en was kwetsbaar voor Filistijne aanvallen. De Filistijnen waren verder naar het westen opgerukt en hadden bijv. Timna op de stam Dan veroverd. Veel Danieten waren weggevlucht. Alleen de dapperen bleven achter, waaronder Manoach en zijn vrouw.

Ze waren niet alleen dapper, maar ook diep gelovig. Wanneer de engel de geboorte van Simson aankondigt, vertelt zij meteen haar man over de wonderlijke boodschap van God. Opvallend is dat zowel bij Manoach als bij zijn vrouw geen enkele spoor is van twijfel of ongeloof.  Voor Manoach is het geen vraag óf hij een zoon krijgt, maar hóe hij hem op moet voeden.  Manoach bidt dan ook of de man Gods  opnieuw bij hen kan komen. Manoach heeft vragen wat er allemaal moet gebeuren als de jongen eenmaal is geboren.

God verhoort het gebed en de engel verschijnt opnieuw en geeft Manoach duidelijke instructies (vs.13,14). Manoach zou graag zien dat de man Gods een hapje mee zou eten. Manoach zou een geitenbokje kunnen bereiden. Nog steeds heeft Manoach geen idee wie de man Gods is. De engel wil nog wel even blijven, maar Hij eet niet mee, maar mogelijk wil Manoach een brandoffer aan de Heer opdragen. Manoach vraagt vervolgens naar de naam van de man Gods, want  hij heeft werkelijk nog steeds geen idee met Wie hij te maken heeft.  Zijn Naam?  ‘De naam van de engel is voor Manoach te wonderbaarlijk’, antwoordt de engel op Manoachs vraag.

Manoach bereidt een brandoffer voor de Heere. En dán gebeurt er iets wonderlijks vlak voor de ogen van Manoach en zijn vrouw. In de vlam van het brandoffer steeg de man Gods, die een engel bleek te zijn, op naar de hemel.  Alle vragen van Manoach waren in één keer beantwoord.  Geschrokken bogen zij zich diep voorover uit diep respect.  Manoach beseft dat de bezoeker een engel van de Heere was.  ‘Wij hebben God gezien, dit wordt onze dood’, roept Manoach uit.  De vrouw begreep het beter: ‘Natuurlijk niet, anders zou God toch onze offer niet aanvaarden en dan zou Hij zeker niet ons zulke beloften doen’.

De vrouw had gelijk. Een zoon wordt geboren en hij wordt Simson genoemd, hetgeen zonnekind betekent. Dit zonnekind  heeft een belangrijke taak:  het verdrukte volk te bevrijden van de Filistijnen. Het zonnekind mag geen alcohol, zijn haren mogen nooit worden geschoren, want het lange haar is het uiterlijke teken van zijn innerlijke verbond met God.  Simson is een Nazireeër Gods, dat wil zeggen: hij is aan God gewijd.

Terwijl Simson nog een jongen is,  is het duidelijk dat Gods hand op hem rust. Als tiener hangt hij vaak rond bij het legerkamp van de Danieten. Terwijl hij de krijgers uit zijn stam ziet trainen voor de confrontatie met de Filistijnen, voelt Simson het in zijn binnenste bruisen.  Het zonnekind word voor het eerst door de Geest van de Heere tot daden aangezet…

Volgende week woensdag 13 september: Simsons huwelijk