Lezen Ruth 3 : 5  Boaz en Ruth
9 ‘Wie bent u?’  En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser.
10  En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE,…
11  En nu, wees niet bevreesd…

Ruth in het holst van de nacht op de dorsvloer.  Het terugslaan van de deken was als het zetten van de wekker: er moest immers een ontmoeting in de holst van de nacht plaatsvinden. Het woord ‘terugslaan’ kan vertaald worden met ‘ontbloten’ of ‘onthullen’ en wordt in de Bijbel ook gebruikt in een seksuele context. Het is heel intiem was Ruth hier doet. Het initiatief van Ruth zou heel gemakkelijk verkeerd uitgelegd kunnen worden. Voor iemand die niet beter wist was zij de zoveelste vrouw die een graantje mee wilde pikken in de oogstvreugde. We lezen dat Boaz gegeten en gedronken had, en dat zijn hart vrolijk was.  Boaz zou misbruik van de situatie kunnen maken.  Nergens lezen wij over Ruth ’s mogelijke twijfels, vragen of angsten. Het zegt iets over haar vastberadenheid en vertrouwen in God. Immers de God van Naomi is ook haar God.

‘De wekker van de teruggeslagen deken’ doet zijn werk. Boaz wordt wakker, schrikt en zegt: ‘Wie bent u?’  Ruth geeft antwoord: ‘Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser’  Wat Ruth bedoelt is dat zij niet alleen bij God wil schuilen maar ook bij Boaz.

Boaz reageert positief en ziet zichzelf blijkbaar niet als begeerde vrijgezel, en ziet het aanzoek van Ruth allereerst als een daad van haar kant, ten behoeve van Naomi.  Boaz zegt ja. Boaz kan het, Boaz wil het. Boaz is onder de indruk van Ruth ’s liefde voor Naomi.
Plotseling is er een kras op de plaat. Boaz heeft zijn huiswerk gedaan. Hij had nog niets aan Naomi of Ruth laten merken, maar hij wist toch te vertellen dat er nog een andere losser was. Iemand die nog dichterbij stond dan hijzelf. Deze persoon zou het eerste recht hebben om Ruth te mogen huwen.

Boaz biedt Ruth verder die nacht bescherming. Zij mag blijven tot de ochtend en het zal een bijzondere nacht zijn geweest. Boaz en Ruth bewaren zichzelf voor elkaar in zuiverheid in de hoop dat Boaz de losser is. Ruth moet verder afwachten of de andere losser wil lossen.
En dan is de nacht voorbij. Geruisloos stond Ruth op, niemand mocht haar herkennen. Boaz heeft blijkbaar ook niet veel geslapen. Hij vergezelde haar en fluisterde dat Ruth haar omslagdoek open moest houden. Zes maten gerst goot hij erin.  Ruth gaat naar huis. Naomi en Ruth zullen deze nacht uitgebreid hebben besproken. Ze moeten in vertrouwen wachten en dat zullen ze hebben gedaan.

Afgelopen zondag werd de eerste adventskaars ontstoken, want het oude gaat voorbij,  Gods belofte wordt niet verbroken, en dat maakt ons waarlijk vrij.  Ruth laat zien hoe wij tot God kunnen naderen, wanneer wij verlangen door Hem verlost te worden. Boaz is, uit menselijk oogpunt,  op vele manieren een beeld van Jezus.  In Marcus 10: 45  wordt Jezus voorgesteld als onze verLosser.:  ’Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen’

Het vertrouwen van Ruth werd beantwoord met zegen. En dat is een mooie gedachte. Als wij het vertrouwen vasthouden in onze Losser, dan ontvangen we zegen.  We hebben door alle jaren heen al vaak kerstfeest gevierd. De wereld verandert, ons leven kan veranderen,  maar onze Losser verandert nooit. Hoe zal ik U ontvangen? Met vertrouwen, met een allesoverheersende vertrouwen in Jezus Naam!

Volgende week woensdag 13 december: Uit de stronk van Isaï…