Spreuken 3: 1 t/m 6
1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.
2 Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
4 God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

In het boek Spreuken, zijn we getuige van een vader, die zijn kind wijze lessen wil leren en wil opvoeden tot een wijze volwassene. Salomo bindt er zelfs een belofte aan vast. Al het is niet aan Salomo om deze belofte waar te maken, dat is aan God. Wat Salomo bedoelt is dat God zegt dat kinderen hun ouders moeten eren omdat zij een hele belangrijke rol hebben bij het doorgeven van de wil van God. De les van vader Salomo is om niet alleen naar hem te luisteren maar ook naar God. Wanneer een kind van God gehoorzaam luistert, dan wordt daar Zijn zegen aan gekoppeld en baant Hij de weg.

‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart’. Het zijn hele mooie woorden. Deze woorden worden vaak als trouwtekst gekozen. Liefde en trouw zorgt voor verbinding. Het is een verlangen dat dit ook altijd zo blijft. Je wilt het vasthouden, maar het gaat niet vanzelf.

Liefde en trouw naar elkaar hebben we ook nodig in de gemeente. Trouw zijn in onderlinge liefde omdat we bij elkaar horen als gemeente. Salomo schrijft dat we liefde en trouw om onze hals moeten winden en dat we het op moeten schrijven in onze hart. Met andere woorden, maak er een halszaak van. Om de liefde en trouw dicht bij ons te dragen, om het vast te houden. Het is goed voor ons. We worden er mooier van, lichter en stralender. Deze waarheid is als een juweel. Het is een goede raad die je versiert. Het geeft kleur aan je bestaan en is als een sieraad om je hals.

Liefde en trouw, dát is iets om je schouders onder te zetten en op je nek te nemen. 
Liefde en trouw, dat is iets wat we door Gods genade uitdragen en mogen overdragen. 
Liefde en trouw kunnen we nooit loskoppelen van Gods Woord. Het Woord van God moeten we ons tot ons nemen en diep in ons hart meedragen. Het gaat om het grootste gebod dat God ons heeft gegeven: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Liefhebben zoals God liefde is,
trouw zijn, zoals God trouw is. Laat dit, ons nooit verlaten.
Daarom zegt Salomo: ‘wind ze om je hals, schrijf ze in je hart’. Knoop het in je oren:
We versieren ons leven, als we luisteren naar God en als we Zijn liefde en trouw ons eigen maken.

Het is God zelf die zorgt dat het ons lukt. Hij windt Zijn liefde en trouw om ons en schrijft het in ons, zodat wij van harte kunnnen instemmen met Zijn liefde en trouw. God maakt het waar. Hij doet wat wij niet kunnen. Hij is liefde als wij niet genoeg liefde kunnen geven, Hij is trouw als wij ontrouw zijn. Als Salomo zegt dat liefde en trouw ons nooit mogen verlaten, dan is dat geen onvervulbare wens, maar iets wat God zal vervullen. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God: dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Laat liefde en trouw ons tweede natuur worden, omdat Gods liefde en trouw Gods eerste en enige natuur zijn.