Lezen: Richteren 16: 4 t/m 15 – De inzet van een gevaarlijke vrouw
4 Daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg, en haar naam was Delila. 5 En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar: Verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan binden we hem vast om hem te bedwingen. Wij zullen u dan elk elfhonderd zilverstukken geven. 6 Toen zei Delila tegen Simson: Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt en waarmee je vastgebonden zou kunnen worden om je te bedwingen.

Daarna, (na de gebeurtenissen met de de stadspoort), vatte Simson liefde op voor Delila. Haar naam klinkt al verleidelijk: Delila. Het betekent waarschijnlijk zoiets als: lieveling. Haar afkomst is niet duidelijk. Nergens wordt vermeld dat zij een Filistijnse was, al woont zij wel in Filistiijns gebied. Het is inmiddels wel duidelijk dat Simson van vrouwen houdt. Dat was ook de Filistijnen niet ontgaan.  Een heel leger kon Simson niet verslagen, maar welllicht lukte het met behulp van deze vrouw?

De Filistijnen zullen hoop hebben gekregen om eindelijk Simson te verslaan. Delila krijgt daarom hoog bezoek: maar liefst vijf stadsvorsten gaan naar haar toe en beloven haar elfhonderd sjekel zilver. Een hoop geld, bedenkend dat één zilveren munt ( later drachme) de dagloon was van een arbeider. In één klap zou Delila financieel onafhankelijk zijn. Het bezoek van de stadsvorsten is een hint dat Simson en Delila niet onder één dak woonden. Anders was dit bezoek een stuk lastiger geweest.

Delila heeft nu maar één doel, Simson te gronde te richten en er zelf beter van te worden. Delila zal ongetwijfeld heel mooi zijn geweest aan de buitenkant, aantrekkelijk voor Simson, maar haar schoonheid is bedriegelijk. Zij palmt hem in, is lief, verleidt. Simson is weerloos in haar handen. En Simson? Hij geniet met volle teugen van de relatie met Delila, hij houdt van haar, maar ook van de lust.  Naast de elementen van liefde en lust was er ook ruimte voor een spannend spelletje. Simson was verzot op raadsels en hield wel van een gokje. En bij Delila zoekt Simson de randjes op.

Was het zondig dat Simson er in toestemde het raadselspelletje van Delila mee te spelen? In ieder geval realiseert Simson zich onvoldoende dat hij aan het flirten was met de machten van de duisternis. Satan is niet dom. Hij verleidt Simson niet met een stokoude dame met een dikke lelijke wrat op haar kromme neus, maar juist met schoonheid. De duivel wil de mens ten val brengen door zaken waar wij van houden en door dingen die wij mooi vinden. Juist personen of dingen die niet uitgesproken slecht zijn, kunnen ons juist verleiden om onze grenzen over te gaan. Dat is een behoorlijke valkuil.

Simson op zijn beurt was op zoek naar iemand die hem liefde bewees, maar hij was ook op zoek naar iemand van wie hij echt kon houden. Hij was een man van vlees en bloed, een man met een hart en een ziel, zoals ieder mens, hunkerend naar ware liefde.  De tragiek van Simson was dat de vrouw van wie hij oprecht hield en die hij vanuit het diepst van zijn wezen vertrouwde een aanhanger was van de Filistijen en daarmee ook van de duivel.

Meteen bij de eerste speelse vraag van Delila geeft Simson zijn grote liefde al een belangrijke hint door het getal zeven in zijn antwoord te verwerken: zeven pezen.  Daarmee verwijst hij indirecht naar de zeven haarvlechten waarin zijn haar op zijn hoofd is gebonden. De tweede keer stuurt hij Delila met een nietszeggend antwoord het bos is. In ronde drie legt hij zijn geheim al bijna bloot en wijst hij Delila op zijn zeven haarvlechten. Dáár ergens schuilt zijn kracht. Delila wint terrein.

Aan het begin van Simsons bediening was hij scherp, doelgericht en gretig. Hij balanceerde wel vaak op het randje, maar met behulp van Gods Geest viel het muntje steeds zijn kant op. Nu laat hij de teugels vieren. Hij valt bijna, …  Simson heeft nu nog tijd om weg te lopen en terug te keren naar zijn bediening als richter. Hij kiest er voor om bij Delia te blijven alsof hij zijn roeping als richter al heeft losgelaten. Simson heeft werkelijk geen besef dat hij nog nooit in zijn leven zo kwetsbaar is geweest.

Volgende week woensdag 11 oktober: het geheim van Simsons kracht