Marcus 10:42 t/m 45 De dienstbaarheid van Jezus
’ 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Eén van de kernmerken van het geloof is dienen. Dienen is er daadwerkelijk zijn voor de ander. Dienen is je daden tot werkelijkheid maken. Wie Jezus wil volgen zal ook in de praktijk aan de slag moeten. Christenen zijn (hart)denkers en doeners. In het leven van Jezus is dit ook duidelijk geworden. Hij heeft heel veel onderwijs gegeven. Alles wat Jezus heeft gezegd biedt inzicht en dat biedt veel stof tot nadenken en overleggingen in het hart. Maar tegelijkertijd bracht Jezus in de praktijk wat Hij Zijn luisteraars leerde. Hij hielp mensen die vast waren gelopen in hun leven. Jezus deed het leven voor door Zijn houding van zachtmoedigheid, bewogenheid en barmhartigheid. En als Jezus dit zelf samenvat dan zegt Hij: Ik ben gekomen om te dienen.

Het meest sprekende voorbeeld van dienstbaarheid is als Jezus de voeten van Zijn leerlingen wast.  Er was in de bovenzaal kennelijk geen slaaf aanwezig om de voeten te wassen. Liever met ongewassen voeten aan tafel liggen dan zich te vernederen, zullen de discipelen hebben gedacht. Maar Jezus legt Zijn bovenkleed af (Joh.13:4) en slaat een linnen doek om Zijn lendenen. Deze doek werd als handdoek gebruikt. Daarna doet Jezus water in het wasbekken en begint de voeten van Zijn discipelen te wassen en af te drogen. Met wiens voeten Hij begint, vertelt Johannes ons niet. Degenen die door Hem gewassen worden, zeggen niets. Niemand staat op om deze slaventaak van Jezus over te nemen. Niemand staat op en zegt iets, maar de discipelen zullen genoeg hebben gedacht.  Jezus staat daar als de geringste, de minste. Jezus had Zichzelf met nederigheid in dienstbaarheid  omgord. Omgorden betekent: omkleden, omringen, omgeven, omheinen, omsluiten, omsingelen, omvatten.  Omgorden betekent voor Jezus: er is geen weg terug, want Hij is gekomen om te dienen.

Jezus heeft nog een voorbeeld gegeven over dienstbaarheid. We kennen allemaal het verhaal van de barmharige Samaritaan die een halfdode man, die aan de kant van een verlaten weg ligt, niet voorbijloopt, maar helpt.  Zo concreet en praktisch is dienstbaarheid. Dienen heeft alles te maken met een houding. Nooit mogen wij ons verheffen boven een ander. Het is een houding van een dienende liefde waarbij niet ons eigen belang voorop staat, maar het belang van de ander. Jakobus vat het overzichtelijk voor ons samen:
‘ 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet’  (Jakobus 1)
Dienstbaar zijn maakt dus ook gelukkig. Het raakt de kern van het gemeente-zijn. Zing je mee?

Ik wil jou van harte dienen,  en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

woensdag 29  maart: De rechtvaardigheid van Jezus