Lezen Ruth 2: 18b  t/m Ruth 3 : 5  Boaz als losser
R 2: 20 En Naomi  vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.’
R3: 1 Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer.  Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken.

Ruth komt thuis met een overvloed aan gerst. Naomi is verbaasd, waar is Ruth toch aren wezen lezen.
Een man die Boaz heette? Waarschijnlijk zal het hart van Naomi sneller zijn gaan kloppen want Naomi kent deze Boaz, terwijl Ruth geen idee heeft wie Boaz is.  is. Naomi wil het graag uitleggen: Boaz is een naaste verwant  en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.’ De toon van Naomi wordt meteen anders. In de laatste verzen van Ruth 2 proeven we het vertrouwen van Naomi. Haar ogen gaan weer open voor Gods genade en verbondstrouw, Zijn goedheid en leiding. Verdriet en tegenslag hebben Naomi verblindt voor Gods aanwezigheid en goedheid, waardoor Naomi niet meer zag hoe God het leven van Zijn kinderen leidt.

Maar nu is alles anders:  als Boaz zijn rechten als losser neemt dan ziet de toekomst er meteen anders uit.  (Deut. 25:5 Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag zijn weduwe niet de vrouw worden van iemand buiten de familie. Haar zwager moet met haar slapen; hij moet haar tot vrouw nemen en de zwagerplicht tegenover haar vervullen.)

Ruth blijft de daarop volgende maanden werken tot de gerste- en tarweoogst voorbij waren. Zij woont nog steeds bij Naomi en Boaz zet alsnog geen stappen richting Ruth of Naomi. De man heeft geen idee wat er speelt. Ondertussen werkt de kracht van hoop in het leven van Naomi.  Zij denkt na en heeft toch wel een uitzonderlijk plan bedacht. Haar grote doel is om Ruth in direct contact te brengen met Boaz. Dat is niet eenvoudig. Er gaapte een diepe kloof tussen Boaz en Ruth. Deze kloof bestaat uit drie onderdelen: 1. De kloof tussen man en vrouw; 2  De kloof van statusverschil; 3. De kloof van leeftijdsverschil (Ruth zou  plm. 25 jr. en Boaz. plm. 30 jaar ouder) Dit alles in acht genomen was het ondenkbaar dat Ruth Boaz een aanzoek zou doen.

Naomi wist dat zij en Ruth afhankelijk waren van een losser om in hun persoonlijk levensonderhoud te kunnen voorzien, een nieuw bestaan op te bouwen en om het nageslacht en de naam van Elimelech en Machlon veilig te stellen. De wet op het zwagerhuwelijk speelt een grote rol.  Om als losser op te kunnen treden waren er drie voorwaarden: 1 De losser moest naaste familie zijn; 2 De losser moest de middelen hebben om het land te kopen; 3 De losser moest ook bereid zijn om als losser op te treden.

Boaz voldeed aan de eerste twee criteria, de vraag was nu of hij zou willen lossen. Volgens Naomi was er maar één manier om daarachter te komen: het op de man af vragen. Als het leven zijn normale beloop zou krijgen, zou deze gelegenheid zich nooit voordoen. Buitengewone omstandigheden vragen blijkbaar om buitengewone maatregelen.

Ruth haar oren zullen hebben getuit bij het voorstel van Naomi. Eerst de vraag: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Ruth moet zich baden, zalven en mooi aankleden. Vervolgens moet zij naar de dorsvloer gaan, zich verdekt opstellen, tot zij in de stilte van de nacht naar Boaz te kan sluipen om aan zijn voeteneind te gaan liggen en als Boaz wakker zou worden, dan het gesprek met hem aangaan. Ruth gehoorzaamt en doet wat Naomi zegt.

Volgende week woensdag 6 december: Ruth en Boaz