Lucas 20:21 De rechtvaardigheid van Jezus
’ Ze vroegen hem het volgende: ‘Meester, we weten dat wat U zegt en leert juist is en dat U spreekt zonder aanzien des persoons, en dat U in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God.

Als liefde voor ons gelijk staat met lieve en zachte woorden, dan kan het niet anders, of we schrikken wel eens van de felle woorden van Jezus. Hij is immers barmhartig en zachtmoedig. En dan soms zo uitvallen met scherpe woorden.  Maar Jezus heeft als Zoon van God een groot rechtvaardigheidsgevoel en als Jezus wordt geconfronteerd met onrecht, leugens of met mensen die oneerlijk zijn, dan heeft    Jezus geen aanziens des persoons en wil Hij rechtvaardigheid.

Een voorbeeld van de rechtvaardigheid van Jezus is als Hij handelaars en geldwisselaars wegjaagt van het tempelplein. ’14 Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ (Johannes 2). Jezus wordt behoorlijk boos als de heiligheid van het huis van Zijn Vader in het geding is.

Jezus haat eveneens huichelachtigheid. Regelmatig had Jezus een confrontatie met schriftgeleerden, Farizeeën en hogepriesters. Juist deze mensen zijn uit op onrecht en proberen de woorden van Jezus te misbruiken, zodat het onwettig lijkt wat Jezus zegt of doet.
We leren Jezus dan kennen als Iemand die het onrecht en huichelarij in alle eerlijkheid maar met duidelijke harde woorden aan de kaak stelt. Dit bereikt een hoogtepunt in een rede die Jezus houdt tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten’ (Matth. 23:23). Jezus draait er nu niet bepaald om heen. De woorden zullen aangekomen zijn.

Ook dit is Jezus. Als wij Jezus willen uitstralen komen er momenten in ons leven dat ook wij geroepen zijn om ons te verzetten tegen het onrecht. Om op te komen voor de mensen die worden verdrukt of worden misleid. Om te getuigen dat we allen een God hebben die de wereld in Zijn handen houdt en het onrecht haat.

Daarom zijn de vruchten van de Geest in ons geloofsleven zo belangrijk:‘ 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing’  (Galaten 5).  Het heeft alles te maken met het feit dat Jezus oprechte liefde geeft en Zelf de waarheid is.  Zijn volgelingen kunnen dan niet het tegendeel zijn.

Jezus heeft ook gezegd: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ (Joh.  7:38). Deze woorden sluiten aan bij hetgeen de profeet Amos eeuwen eerder al zei:’Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek’ (Amos 5:24).  Wie Jezus wil volgen omarmt de rechtvaardigheid vanuit het grote gebod wat Jezus ons heeft gegeven:  “Heb God lief bovenal, en je naaste als jezelf’.  Zing je daarom mee?  LvdG 414:

Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht, sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Er is vrede in mij en een vreugd’ ongedacht sinds Jezus nu woont in mijn hart,
sinds Jezus nu woont in mijn hart , is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Woensdag 5 april: Jezus, de Koning der Joden