Lezen: Johannes 12: 1 t/m 8     Maria zalft de voeten van Jezus.
1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 3 Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.

Jezus is te gast in Betanië en er wordt Hem een welverzorgde maaltijd aangeboden. Ook Lazarus is aanwezig. Nog maar kort geleden is Lazarus door Jezus uit de dood opgewekt. De aanwezigheid van Lazarus toont de Goddelijke macht van Jezus. Terwijl er gegeten wordt, zijn de vijanden van Jezus druk in gesprek over de vraag hoe ze Jezus op een aannemelijke manier uit de weg kunnen ruimen. Terwijl het sanhedrin bezig is met de vraag hoe Jezus sterven moet, laat Maria merken hoeveel zij van Jezus houdt.

Als Jezus op bezoek was bij Maria en Marta zat Maria vaak stil te luisteren aan Zijn voeten. Als Hij sprak, hing ze aan Zijn lippen. Zo was de liefde voor Jezus diep in haar hart doorgedrongen. Op de een of andere manier heeft Maria de diepe betekenis van het onderwijs van Jezus begrepen. Zij bewaarde al de woorden van Jezus in haar hart en dacht er diep over na.

Maria heeft de laatste tijd, vooral na de opwekking van Lazarus, de felle haat zien flikkeren in de ogen van de overpriesters en farizeeën. Zij is diep onder de indruk dat het lijden en de dood van Jezus nu dichtbij komt. Ze wil nu maar één ding: ze wil haar innige liefde voor Jezus duidelijk maken. Zij wil iets doen waar ze heel hart in kan leggen.

Maria komt de feestzaal binnen en in haar hand houdt zee een albasten fles met heerlijk geurende zuivere nardusolie. Nardusolie is een geurige specerij die gewonnen wordt uit de wortelstok van de nardusplant, die in de Himalaya groeit. Men gebruikte het o.a. om de doden te zalven. Omdat de nardusmirre een lange weg moest afleggen voor ze in Israël was, was de olie erg kostbaar.. En Maria gebruikte niet een klein beetje, maar een heel Romeins pond, en dat is 327,45 gram. Hieruit blijkt dat Maria  tot de welgestelden behoorde. De waarde van zo’n grote hoeveelheid echte nardusolie was bijzonder hoog. De zalf werd bewaard in een verzegeld albasten kruikje. Wilde men iets van de zalf gebruiken, dan moest de hals van het flesje gebroken worden.

Maria zalft de voeten van Jezus met deze olie. Dat is heel bijzonder, nardus is veel te duur om daarmee de voeten te zalven. Hoogstens het hoofd werd ermee gezalfd, voeten werden met water gewassen. Toch zalfde Maria niet alleen het hoofd (Mat.26:7), maar ook de voeten van Jezus. Maria zalfde Jezus’ voeten zó overvloedig, dat afdrogen noodzakelijk was. En zo groot was de liefde van deze welgestelde Maria, dat ze zich vernederde en haar haren losmaakte,  (als een vrouw met loshangend haar  zich in het openbaar vertoonde dan was dat een grote schande.) en daarmee Jezus’ voeten afdroogde. De geur van die overvloed van nardus was zo overweldigend, dat het hele huis ermee gevuld werd. Een liefdesgeur die ook wij als Zijn getuigen mogen verspreiden.

Maria zegt niets, maar in aanbidding ligt ze geknield aan Jezus’ voeten. In Marcus 14:3 staat dat Maria de albasten fles breekt. De gebroken kruik is een beeld van haar gebroken hart, een hart vol overgave aan Jezus. Een gebroken en een verslagen hart is voor de Heere een aangenaam offer (Psalm 51:19).. Niet alleen de liefde van Maria wordt duidelijk, we zien hier ook de liefde van Jezus, Die Zichzelf laat zalven tot een volledige overgave in Zijn offerdood aan het kruis. Jezus is de gezalfde Middelaar!

Volgende week 6 maart:  Onderweg naar Pasen