Lezen: Richteren 15:20 – 16: 1 t/m 3
15: 20  En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar [lang].
16: 1  Simson ging naar Gaza…
16: 3b En hij legde de deuren op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt.

Simsons geboorte was wonderlijk, zijn huwelijk met de vrouw uit Timna en de gebeurtenissen daarna waren rumoerig.  Het zal alle gemoederen flink bezig hebben gehouden. En dan opeens komt alles samen: Simson was twintig jaar richter. Zo had God het bedoeld. Simson kwam tot zijn bestemming.

Natuurlijk was de naam Simson wijd en zijn bekend geraakt. Hij zal ongeveer vanaf zijn twintigste tot aan zijn veertigste richter van Israël zijn geweest. Hoe dan ook, het optreden van Simson heeft rust gebracht onder Israël en hun angst voor de Filistijnen verminderde.  We lezen echter niets over het geestelijk leiderschap van Simson. Wat opvalt is dat Simson voortdurend alleen optreedt. De Bijbel stelt hem voor als eenling. Maar ongetwijfeld zullen er in deze twintig jaar ook harde confrontaties zijn geweest tussen Simson en de Filistijnen, waarbij Simson keer op keer als winnaar uit de bus kwam.

Simson voelde zich blijkbaar onaantastbaar. Hij was notabene op weg naar Gaza, de hoofdstad van de Fillistijnen. En om Gaza te bereiken moest hij dwars door Filistijns grondgebied. Voor de gewone Israëliet een gevaarlijke tocht, maar Simson was niet bang voor hinderlagen en er was ook geen Filistijn die het in zijn hoofd haalde om Simson te grazen te nemen. Het was puur machtsvertoon van Simson. We hebben ook geen idee waarom Simson naar Gaza ging.

Maar eenmaal in Gaza gaat het mis. Hij ziet een publieke vrouw en gaat met haar mee. Hij heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt door alleen die lange weg naar Gaza af  te leggen. Hij zal allert zijn geweest op Filistijnse hinderlagen, maar de hinderlaag in zijn eigen hart heeft hij niet herkend.

Natuurlijk weet Simson dat de Filistijnen allang weten dat hij in Gaza is en op hem loeren. Natuurlijk weet Simson ook dat zijn impulsieve daad niet door de beugel kan. Maar hij is vastbesloten om zich niet te laten dwarsbomen en loopt naar de stadspoort. De deuren van de  stadspoort zijn zwaar. Op zijn minst wel 350 kg.  Alsof het niets is wrikt Simson de deuren uit de stadspoort en legt ze compleet met posten en grendels op zijn schouders en draagt ze naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Dat is vijftig tot zestig kilometer verderop.

Hebron was in die tijd de hoofdstad van Juda. Wat Simson deed kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel!  Maar het is eveneens onmogelijk dat iemand driehonderd vossen vangt en fakkels aan hun staarten bindt.  Of met een ezelskaak duizend Filistijnen doodt. Het is ook onmogelijk dat iemand  in zijn eentje 350 kg complete zware poortdeuren  op zijn schouders tilt en er minimaal 50 kilometer de berg mee op loopt. Het lijkt allemaal onmogelijk, maar vele dingen zijn mogelijk zolang we maar beseffen dat we in Gods kracht staan. Gods kracht maakt het verschil, óók in ons leven. Simson wist dat ook.

Door de poorten van de stadsmuur van Gaza te slopen, legt Simson de hoofdstad van de Filistijnen wijd open voor een inval. De vesting was niet langer onneembaar. Gaza lag open. De Filistijnen zullen geïntimideerd en bang zijn geweest. Simson droeg de poortdeuren tot midden in Israël, als signaal voor heel Israël: het is nu de tijd om de Filistijnen de genadeslag te geven. Kom in beweging! Simson wierp zijn volksgenoten de handschoen toe. De rollen waren omgedraaid. In Richteren 15 achtervolgden de Filistijnen Simson en waren de Judeeërs doodsbang. Nu wandelde Simson het machtsbolwerk van de Filistijnen binnen, sliep daar met een publieke vrouw en sloopte vervolgens de poort uit de stadsmuur, in het volle zicht van de soldaten en wat waren de Filistijnen bang…

Volgende week woensdag 4 oktober: de inzet van een gevaarlijke vrouw