Lezen: Mattheüs 6:  6 t/m 9 : Het gebed des Heren dl 1;  De Bergrede dl 9
6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; 9 Bidt u dan zo:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

De Bergrede wordt ook wel de grondwet van Gods Koninkrijk genoemd. Het gebed des Heren,  het Onze Vader, staat precies in het midden van de Bergrede. Hoe bijzonder is het dat het hart van de Bergrede wordt gevormd door gebed.  Het is het gebed dat Jezus Zijn discipelen heeft geleerd en die wij ook tot ons mogen nemen.
Onze Vader! Jezus legt meteen de nadruk op onze. Het woordje Vader drukt een bepaald gevoel uit en het is een aanspreektitel voor God.  Wij mensen zoeken manieren om over God te praten, om met God te praten, om Hem aan te duiden. We kunnen dit alleen maar doen op een manier die wij zelf begrijpen, God is immers groter dan alles wat wij mensen kunnen bedenken. Daarom worden menselijke verhoudingen gebruikt om hemelse verhoudingen te kunnen beschrijven.

In het Oude Testament wordt God als Vader van de koning gezien. Om de mensen duidelijk te maken dat de koning van het land door God Zelf is aangesteld. God heeft de macht over hemel en aarde, maar een stukje daarvan draagt Hij over aan de menselijke koning. Als Vader zorgt God voor de koning en zijn volk.
In het Nieuwe Testament wordt God vaker Vader genoemd. Maar we hebben dan ook te maken met een Goddelijke  relatie tussen God als Vader en Jezus als Zoon. God is de Vader van Koning Jezus,  maar dat niet alleen,  Jezus is Gods Zoon en noemt God vanzelfsprekend Zijn Vader. 
En nu mogen wij als volgelingen van Jezus, God ook onze Vader noemen. Paulus legt uit in Rom. 8: 15 ‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.   Vervolgens is het heel indrukwekkend dat Jezus Zijn volgelingen broeders en zusters noemt. Jezus zegt in Marcus 3: 35: want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster… Op aarde kunnen kinderen uit één gezin verschillende aardse vaders hebben, maar we hebben samen één Hemelse Vader. Het feit dat Jezus ons Zijn broeders en zusters noemt, betekent dat wij God ook als onzeVader mogen zien en daarom zijn wij, als Gods gemeente broeders en zusters van elkaar.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.  Het is een meervoudsvorm. God die in de hemelen zijt.  Maar waar is de hemel? Ons inzicht en kennis, bijv. natuur- en sterrenkunde,  bepaalt mede hoe we kijken naar de wereld om ons heen. Voor de mensen van nu is het veel lastiger om de woonplaats van God aan te wijzen.  De mensen in de tijd van het O.T. vonden de hemel als woonplaats van God best wel overzichtelijk. En gelijk hadden ze. Hun voorstelling van de hemel haalden ze heel eenvoudig uit de geschriften. Een betere bron was en is er nog steeds  niet.  Bijv. Jesaja 40: 21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.

Onmogelijk kunnen wij alles begrijpen van de hemel, maar dat hoeft ook niet. God is de Allergrootste, de Almachtige, de Heiligste. Wij hoeven alleen maar te geloven dat de hemel de aarde omspant. En als God in de hemel woont, is het duidelijk dat God anders is dan wij mensen op aarde. Maar als God ons vanuit de hemel ziet, dan is dat een veilig gevoel, dan is er een Goddelijk oog dat altijd op ons rust.