Psalm 91: 1, 2 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (HSV)

Psalm 91 is heel persoonlijk. Het is niet bekend wie deze psalm heeft geschreven. Vanwege het taalgebruik zoals: ‘toevlucht, sterkte, burcht, schild, en gevaar, vijanden en dreiging’, zou het om David kunnen gaan. In ieder geval getuigt de dichter van een rotsvast geloofsvertrouwen. De schrijver weet het zeker, God beschermt in tijden van gevaar en moeite. Psalm 91 wordt ook wel het Hooglied van Gods vertrouwen genoemd. Hoger kun je het vertrouwen in God toch niet verwoorden? Omdat God redt, beschermt, bewaart en behoedt mogen we vertrouwen dat wij bij Hem in goede handen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze psalm veel mensen aanspreekt. In moeilijke situaties wordt dan ook vaak Psalm 91 gelezen. Als mensen ziek zijn of als er opeens acuut gevaar dreigt, zoals in Zeeland in 1953. Terwijl het water steeg las een vrouw samen met haar man psalm 91 over Gods bescherming in gevaar. Eeuwen worden overbrugt en de woorden uit psalm 91 zijn actueler dan ooit. We hebben onze zorgen, maar ook onze verwachtingen. Daarom is psalm 91 bemoedigend en hoopvol. Dat wat er ook gebeurt, als je je vertrouwen op God hebt gesteld, dan geniet je Zijn bescherming en ben je geborgen bij Hem. Het betekent dus niet dat niets je kan treffen. Met andere woorden: de kern van deze Psalm is niet de bescherming en de beveiliging tegen het gevaar, maar de kern is het vertrouwen in God, die een Toevlucht is hoe de omstandigheden ook mogen zijn.

Oorspronkelijk heeft God de wereld volmaakt geschapen, alles was perfect. Adam en Eva zijn de enige mensen die in een volmaakte wereld hebben geleefd en ongetwijfeld moeten ze gelukkig zijn geweest. Wie zou er niet in een volmaakte wereld willen leven. We kennen allen het verhaal, de zonde deed zijn intrede doordat er een verkeerde keuze werd gemaakt en dat had gevolgen voor de mensheid.                 Sindsdien is de wereld niet meer volmaakt. De dichter heeft daarom gelijk dat hij zich overgeeft aan de HEERE: ‘Ik zeg tegen de HEERE:                                 Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw.’ Onze toevlucht anno 2022 is geen all-risk verzekering of een banksaldo, onze Toevlucht is een Persoon. De HEERE is Zijn Naam! De HEERE met hoofdletters. De naam HEERE, betekent letterlijk: Ik ben die Ik ben. Zoals Hij is er geen ander, maar dat betekent niet dat Hij onbereikbaar is en ver. De naam HEERE betekent ook: Ik ben erbij. En dán is de HEERE een toevlucht. Kunnen we op ieder moment naar Hem toe. We kunnen alles aan Hem kwijt, onze zorgen maar ook blijdschap en dankbaarheid. Ieder mens verlangt toch naar geborgenheid, bescherming en naar een veilige haven? Dat mogen wij ontvangen als wij ons zelf toevertrouwen aan de HEERE. Op wat voor een manier God ons zal ontvangen wordt beschreven in vs. 4: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ We kennen het beeld van een jong vogeltje die schuilt onder de vleugels van moeder vogel. Op deze manier mogen we bij God schuilen. En daar mogen wij tijd voor nemen, stille tijd om deze Toevlucht te zoeken en te vinden. Want enkel en alleen dan kunnen we het leven aan. De dichter van psalm 91 had nog geen weet van het Nieuwe Testament. Wij wel. Christus heeft laten zien dat het nog dieper gaat. We leven in de veertig dagen tijd, we leven toe naar Pasen. We weten de uitkomst dat zelfs al zijn we gestorven, we toch mogen leven in alle eeuwigheid bij Hem. Omdat Jezus alleen van de dood iets goeds kan maken. Omdat niets ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde (Rom.8: 39). En dit weten tilt psalm 91 naar een dieper niveau. God zelf is aan het woord wanneer Hij zegt: 14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, [zegt God], zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. Wat een genade!