Kolossenzen 1:28,29 – Ik verkondig Christus
’28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.’ 29 Daarvoor span ik (Paulus) mij in en strijd ik met Zijn kracht, die volop in mij werkzaam is’

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En het hart van Paulus stroomt rijkelijk over van de genade van Christus. Als we terugkijken op het leven van Paulus dan bgrijpen wij de woorden van vs. 29,  hoe Paulus zich heeft ingespannen met Gods kracht die volop in hem werkzaam was. Paulus werd van een vervolger tot een levende brief van Christus. ‘U bent zelf een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen.(2 Kor.3:3)

Wie de moeite neemt om Kolossenzen 1 te lezen zal ontdekken hoe Paulus de moeite neemt om de gemeente in Kolosse te bemoedigen, door steeds te wijzen op de waarheid van het evangelie. Maar ook op de positieve gevolgen daarvan: ’10 U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.’

Jezus zelf is heel duidelijk hoe wij in ons dagelijkse leven Hem kunnen uitstralen: ‘Jullie zijn het zout der aarde’, zegt Hij tegen zijn volgelingen. Christenen zijn dus de smaakmakers in deze wereld.  Jezus zegt ook: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’  Christenen zijn dus lampen die als vanzelf hun licht verspreiden in hun omgeving.

Maar hoe zijn wij het zoutend zout en het lichtend licht in de wereld?  Hoe verkondigen wij Christus? Een duidelijk antwoord: We zijn allereerst geroepen door onze manier van leven, wat stralen wij uit. Dan zal er ongetwijfeld een moment komen dat mensen vragen gaan stellen, bijv.:‘Waarom ga jij naar de kerk?’  ‘ Geloof jij dat er een God is?’

Op dat moment wordt je geroepen om het evangelie te vertellen. De grote vraag is: Wat vertel je dan? Wat is er op dat moment zo belangrijk dat je dat als eerste wilt vertellen. Ga je bijv. in op de vragen waarom er zoveel mensen moeten lijden in deze wereld? Of wat de zin is van ons bestaan? Of waarom er zoveel verschillende kerken zijn?  Of laat je de ander in de eerste plaats weten wat de kern is van het evangelie?  Kortom, wat vertel je dan?

In het Nieuwe Testament valt op dat bij het verkondigen van het evangelie men meteen inzet bij de kern: Jezus Christus. Een goed voorbeeld is Filippus die in gesprek raakt met de man die in zijn wagen de profeet Jesaja leest. Filippus heeft deze ontmoeting niet zelf gezocht, maar hij is daarheen geleid door Gods Geest. De man vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij Jesja als uitgangspunt nam (Hand.8:35).  In de oorspronkelijke tekst staat: ‘Filippus verkondigde hem Jezus’.

Het is heel eenvoudig, als Jezus de kern is van het evangelie, moet Hij ook centraal staan in ons spreken over het evangelie. Of anders gezegd: als we Jezus uitstralen, komt er een moment dat we Jezus ook mogen uitleggen. Natuurlijk zijn we mens, en daarom is het zo geweldig dat we, evenals Filippus ook worden geleid door Gods Geest. Want we strijden, net als Paulus, in Gods kracht.  En dat mogen we nooit vergeten. Zing je daarom mee?  (Joh. de Heer 81)

1 Zondaar, zoekt gij rust en vrede,
levenslust en stervensmoed?
Niets deelt u de wereld mede,
alles vindt g’ aan Jezus’ voet.

refrein:
Kom, o kom met al uw nooden,
vrede wordt u aangeboden;
Vlucht dan, eer gij sterven moet,
met uw zonde aan Jezus’ voet.

Woensdag 1 maart: de liefde van Jezus