Lezen: Richteren 15: Brandende fakkels en vuur
4  En Simson ging [op weg] en ving driehonderd vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen [elke] twee staarten een fakkel vast.
18 Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de HEERE en zei: ú hebt door de hand van Uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen?19a Toen kloofde God de holte die er in Lechi is, en er kwam water uit…

Het zit Simson niet mee. Wil hij na alle gebeurtenissen zijn vrouw bezoeken is zij weggeven door haar vader aan een ander.  Natuurlijk werd Simson boos. ‘Ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen, als ik hun kwaad doe’, klonk de waarschuwing van Simson aan zijn schoonvader, toen hij Simson voorstelde om maar het zusje van de bruid tot vrouw te nemen.

Hoe kan Simson de Filistijnen treffen op een manier die ze nog lang zouden heugen? De kracht van de actie van Simson zit hem niet in de originaliteit maar in de omvang. Driehonderd vossen! We hebben werkelijk geen idee hoe Simson driehonderd vossen ving, laat staan hoe het hem lukt om de fakkels aan de staarten te binden en later aan te steken. Hoe dan ook, hij  stuurt de vossen met de brandende fakkels aan hun staarten de oogstvelden in omdat hij de verdrukker van Gods volk in het hart wil treffen en recht wil verschaffen aan Israël.

De stunt met de driehonderd vossen heeft de gemoederen flink beziggehouden. De Israëlieten houden zich stil en zijn niet van plan om Simson te steunen. De Filistijnen op hun beurt brengen in reactie op de verbrande oogst de schoonfamilie door het vuur om.  Simson ontsteek daarop in blinde woede en slaat talloze Filistijnen dood. Hij sloeg hen met een grote slag de botten stuk.  Het maakt de Filistijnen nog bozer dan ze al zijn en ze trekken met een legermacht er op uit om één man in handen te krijgen.

Reactie op reactie op reactie. Ondertussen heeft Simson zich teruggetrokken in een rotsspleet bij Etam. Drieduizend Judeeërs benaderen Simson en zij spreken hem verwijtend aan: ‘Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan?   De Judeeërs nemen notabene hun volksgenoot gevangen en leveren hem uit aan de Filistijnen. Reactie op reactie op reactie op reactie.
De kritiek en de gevangenneming door de Judeeërs zal Simson diep hebben teleurgesteld. De Filistijnen kwamen hem juichend tegemoet om hun grote vijand gevangen te nemen. Maar de Geest van de HEERE werd vaardig over hem. Simson vond een ezelskaak en sloeg duizend Filstijnen dood. Simson noemde de plaats Ramat-Lechi, wat heuvel van de ezelskaak betekent.

De gebeurtenissen volgen elkaar in een snel tempo op. Een mens kan het maar amper bijbenen. Daarom is het slot van dit hoofdstuk erg mooi.  Een mens krijgt van al dat vechten dorst. Simson is geen uitzondering en heeft dorst. Bovendien is hij kwetsbaar. De sterkste man van de wereld, de dappere strijder, de eenling die het opnam tegen duizenden is alleen, klein en zwak. Simson vouwt zijn handen en bidt.

We zien Simson niet zo vaak bidden, maar nu stort hij zijn hart uit voor God.  Simson beseft dat hij door de hand van de HEERE  de slag bij de heuvel van de ezelskaak heeft gewonnen. Niet door zijn spierkracht, maar door Gods Geest. Simson bidt of hij mag blijven leven om zijn taak te volbrengen. Het gebed komt uit het diepst van zijn ziel.

In de rotskloof bij Lechi doet God de aarde splijten en er ontstaat een bron. Het water uit de bron wekt Simson weet tot leven en komt weer helemaal op krachten. God geeft Simson Levend Water.  Het water uit de rots is dan ook het beeld van het Levende Water dat Jezus biedt. In de rotskloof  zien wij dat Simson heel dicht bij God is. De naam die Simson geeft aan deze bron is de Bron van de roepende die tot aan de dag van vandaag in Lechi te vinden is. Vervolgens gaf Simson tijdens het bewind van de Filistijen twintig jaar lang leiding aan Israël.

Volgende week woensdag 27 september: De stadspoort op de schouders van Simson