Lezen Joh. 13: 1 t/m 15 – Ik volg Jezus na
15  ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’

In Johannes 13 lezen wij hoe Jezus de voeten wast van Zijn discipelen en ook waarom. De reden van het wassen van de voeten is belangrijker dan de schone voeten zelf. Jezus geeft een voorbeeld, en Hij wil dat wij Hem daarin navolgen. Dat betekent niet dat wij iedere zondagmorgen voor de dienst, of voor een vergadering, of voor de Bijbelstudie, eerst elkaars voeten moeten wassen. Het gaat erom dat we in ons gedrag herkenbaar zijn als mensen die bij Jezus horen, en daarom dienstbaar durven zijn.  Wie Jezus wil volgen, wie wil worden als Jezus, zal dus eerst heel goed moeten kijken hoe Hij het  het leven heeft voorgeleefd. Als we Hem willen uitstralen (brief 11 jan.) zullen we eerst goed moeten kijken naar Zijn stralend voorbeeld.

Dit betekent dat we niet op eigen kracht Hem na kunnen doen. Dan is Jezus een voorbeeld buiten ons om, waar we vanaf een afstand naar kijken: ‘Zo doet Hij dat dus, zo wil ik het nu ook doen’. Zo werkt het niet. Het volgen van Jezus kan alleen als Jezus niet buiten ons blijft, maar binnen in ons woont. Want ons Voorbeeld wil in de eerste plaats onze Verlosser zijn. Jezus die ons oproept Hem te volgen, zegt allereerst: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen’ (Joh.15:5).

Klopt, Jezus zegt letterlijk: ‘…wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ Dus toch een teiltje meenemen naar de kerk in het vervolg?  Maar wat Jezus bedoelt is dat in de dingen die we doen, in ons gedrag, we Jezus uitstralen, want’…de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’ (Marc.10:45). In dit opzicht heeft Jezus het voorbeeld gegeven.
Dus als Hij tegen ons zegt: ‘Volg Mij’, dan roept Hij ons op om te worden als Hij en om te doen als Hij. Daarbij gaat het er niet om dat we Hem letterlijk nadoen, het gaat er wel om dat we in ons gedrag herkenbaar zijn als mensen die bij Jezus horen, als mensen die dienstbaar durven zijn.

Mooi is het dat Paulus ons een handje helpt. Zo zegt hij in 1 Kor.11: 1 ‘Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.’ Paulus laat ons weten dat hij in de eerste plaats in alles wat hij zegt of doet Jezus navolgt en op Hem wil lijken. In de tweede plaats wint hij er geen doekjes om dat wij gerust ook een voorbeeld aan Paulus mogen nemen. Misschien denken we nu: ‘Wie is Paulus dat hij dit durft te vragen?’
Maar Paulus heeft wel gelijk, zo gaat dat in het Koninkrijk van God: wie in zijn of haar leven laat zien wat het inhoudt om Jezus te volgen, is op zijn of haar beurt een voorbeeld voor anderen. Dat is ook de reden dat Paulus schrijft: ‘Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben’ (Filipp.3:17).

Want als we Jezus volgen, zijn we ook navolgers van God. Gods Zoon is een spiegel waarin wij mogen kijken. Als Jezus zegt: ‘Volg Mij’, dan is dat een uitnodiging om in Zijn voetsporen te gaan.  Dan is Hij hét voorbeeld, maar ook de Verlosser, die door Zijn Geest in ons woont, en dan zijn we vol leven en kracht. Zing je mee?

Ik wil jou van harte dienen, en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

Woensdag 25 januari: Ik doe Christus aan