Lezen Joh. 16: 7 t/m 16 : Gods Koninkrijk en de Geest van het geloof

 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

In de brief van woensdag 10 mei hebben we uitgebreid besproken over het geloof zonder dat we onze Heiland kunnen zien. Nu is er een verband tussen de kracht van de Heilige Geest en ons geloof waardoor het gemakkelijker wordt om te geloven.

Als de Heer vanuit de hemel iets tastbaars en zichtbaars doet, dan wordt het eenvoudiger om in Hem te geloven. Een heel mooi voorbeeld is het volgende: Als je op vakantie bent in China en je stuurt een kaart met een Chinese postzegel als bewijs dat je daar bent, dan ben je niet zichtbaar voor de achterblijvers in Nederland , maar het is toch wel een hele krachtige aanwijzing dat je heus in China bent.

Als Jezus belooft dat Hij vanuit de hemel de Heilige Geest zal sturen, en dat korte tijd later ook doet, dan is dat een hele krachtige aanwijzing dat Jezus in de hemel is. De Heilige Geest kunnen we niet zien, maar de uitwerking van de Geest merkten de discipelen meteen lezen wij in Handelingen 2. En ook vandaag zien wij de werking van de Heilige Geest overal om ons heen.

De Heilige Geest is een geweldige hulp in ons, waardoor wij geloven. Want het is de Geest die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest wordt daarom ook wel de Geest van het geloof genoemd. We hebben de kracht van de Geest nodig om te geloven. Want niemand kan leven uit de kracht van de Geest zonder geloof. Zou je alleen de Geest hebben en geen geloof, dan heb je nog niets. En heb je alleen het geloof en niet de Geest dan heb je nog steeds niet alles.

Het gaat om de samenhang tussen de kracht van de Geest en het geloof. De Koning is er nog niet, je moet in Hem geloven. Maar Hij heeft als het ware Zijn kracht vooruit gestuurd, waardoor toch iets van de kracht van het komende Koninkrijk zichtbaar wordt. De Heilige Geest helpt je om te geloven, en je geloof helpt je om de kracht van de Geest in de praktijk toe te passen.

Ondertussen leven wij in een tussentijd nadat Jezus naar de hemel is gegaan, omdat het Koninkrijk nog niet in alle heerlijkheid is aangebroken. Hoe wij moeten leven in deze tussentijd maakt Jezus zelf duidelijk in Mattheüs 6: Het is een bekend gedeelte waar je misschien zomaar overheen leest.

30 ‘Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer [kleden], kleingelovigen? 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’.

Wat betekent nu het zoeken naar Gods Koninkrijk? Hoezo niet bezorgd zijn. Een mens kan veel zorgen hebben en piekeren. Wat Jezus bedoelt is: Leg je prioriteiten anders en wees gericht op het Koninkrijk.

Plaats je prioriteiten in de juiste volgorde, God laat Zijn rechtvaardigen niet in de steek. ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’ (Joh.18:36). In deze wereld gebruiken de mensen hun ellebogen om anderen opzij te schuiven. In het Koninkrijk van God heb je rechtvaardige mensen die het recht van God én het recht van hun naaste zoeken, en daarvoor gezegend worden met alles wat zij nodig hebben. Een mens kan dit niet alleen, hoeft dit ook niet alleen te doen. Daarvoor zond Hij de Heilige Geest, die ook wel Trooster en Helper wordt genoemd. Want het geloof is niet compleet zonder de Geest.

Volgende week woensdag 24 mei: Gods Koninkrijk en het geloofsvertrouwen