Lezen: Handelingen 2: 1 t/m 4 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Komend weekend vieren wij Pinksteren. Er is een groot verschil tussen Pinksteren en al de andere heilsfeiten: Met Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart gaat het om het werk dat Jezus heeft volbracht.  Dan gaat het om voltooide heilsfeiten.  Met Pinksteren is alles anders: Pinksteren is het feest dat altijd doorgaat.  Het is tweeduizend jaar geleden begonnen in Jeruzalem en dit feest is nog steeds niet afgelopen. We leven in de tijdperk van de Geest.

Maar hoe zit dat nou met de Geest?  De Geest die op Pinksteren is uitgestort is niet lichamelijk. Het woord dat de Bijbel gebruikt voor Geest is wind  of bewegen in de lucht.  De wind kunnen we zelf niet zien, maar als we naar de windmolens kijken dan zien we aan het draaien van  de wieken of er ook wind is of niet. En wat gebeurt er vervolgens als de wieken draaien door de wind? Er wordt energie gewonnen en opgeslagen waar het vervolgens wordt omgezet in stroom. Met deze stroom kunnen we bijv. ons huis verlichten of elektrische apparaten laten werken Door de wind, door de energie ontstaat er een lichtbron en tegelijkertijd ook een krachtbron.

Zo is het ook met de Heilige Geest.  De Geest is een  gedreven wind waarvan we de energie mogen opslaan in ons hart.  We zien de Geest Zelf niet, maar Hij werkt als licht- en krachtbron in het leven van de gelovigen om te dienen in het Koninkrijk van God.  En dat is de kern van Pinksteren want Pinksteren is het feest van de vervulling met de Heilige Geest. Wat merken wij van deze vervulling?

In de eerste plaats ontvangen wij de vrede en de heerlijkheid  van God: We voelen Zijn aanwezigheid van binnen, want de liefde van God wordt overvloedig in ons hart uitgestort door de Geest. Het gaat gepaard met een gevoel van blijdschap, ook wel geloofsvreugde genoemd.   In de tweede plaats ontstaat het besef dat we afhankelijk zijn van God. Wat is de mens tenslotte, we zijn niet volmaakt en we hebben vergeving nodig voor onze zonden.  Ten derde mogen we zeker zijn van Gods genade. De Heilige Geest  overtuigt ons dat we in genade als Gods kinderen zijn aangenomen.

Als de Geest ons leven vervult dan zijn we als een spons die zich helemaal volgezogen heeft met water.  Ons leven zonder de Heilige Geest is als een droge spons. Een droge spons is hard en komt niet tot zijn doel. Maar wanneer de spons in ons hart in contact komt met het Levende Water dan zuigt de spons zich vol, wordt zacht, komt tot doel en zijn we tot zegen.  Dan worden de  vruchten van de Geest  zichtbaar: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof en  goedertierenheid.  Graag willen dat de ander goed tiert zoals God wil dat wij goed tieren.

En wat is nu het gevolg van de vervulling van de Geest?  Houd maar eens een natte spons tegen een droge spons.  Het water van de ene spons zal geleidelijk in de andere spons trekken. Het brengt ons bij de Pinksteropdracht: Jezus Zelf heeft gezegd dat wij de wereld in moeten trekken om te getuigen en om te werken in Gods Koninkrijk.  Want we kunnen de rijkdom die God ons schenkt niet voor ons zelf houden.