Mattheüs 11: 29, 3-  De zachtmoedigheid van Jezus
’ 29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. 30 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

We leven in een wereld waarin ons wordt geleerd dat we voor ons zelf moeten opkomen. Als ons onrecht wordt aangedaan, moeten we zorgen dat het recht wordt gezet. Als we vooruit willen komen, moeten we zorgen dat we vooraan staan. In veel opzichten is de maatschappij hard, waarbij het recht van de sterkste geldt. Wat moeten we dan met zachtmoedigheid? Worden we dan geen zwakkelingen?  Hoe dan ook, we vallen op als we op een zachtmoedige manier omgaan met andere mensen. Want zachtmoedigheid heeft alles te maken met geduld, vergevingsgezindheid, mild en vriendelijk zijn.

Het tegenovergestelde van zachtmoedigheid komen we veel tegen in de maatschappij; trots, hooghartigheid, egoïsme, ongeduld en bitterheid. De vraag waar het omgaat is: Kunnen we, als we de zachtmoedigheid van Jezus willen uitstralen, het volhouden in deze harde wereld? Want als we Jezus willen volgen, ook in Zijn zachtmoedig karakter, kan het gebeuren dat we verliezen, of dat we gekwetst worden. Dat kan moeilijk zijn. Petrus helpt ons om dit feit te overzien en te relativeren: (1 Petr.2) 20 b Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem’

Voor zachtmoedigheid is moed nodig: want we zijn zachtmoedig als we niet met dezelfde wapens terugvechten als waarmee we worden aangevallen. Als we het aandurven om de minste te zijn, om geduldig te zijn, mild en vriendelijk.  We zijn geneigd om terug te vechten, maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest, dan zijn wij in staat om te reageren zoals Jezus dat van ons verwacht.
Dan is er geen ruimte meer voor het recht van de sterkste, voor op je strepen staan, of voor hardheid en egoïsme. Paulus heeft het heel duidelijk geformuleerd: ‘…wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde (Efez. 4:2).

Petrus vat het heel geduldig voor ons samen: ‘14b Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet’ (1 Petrus 3).

Voor zachtmoedigheid is nogmaals moed nodig. Maar als we in Zijn voetsporen treden dan hoeven we hier op aarde niet altijd als winnaar uit de bus te komen. We hoeven niet meer te winnen, omdat we al gewonnen hebben. En dat geeft rust! Zing je mee?

Jezus, ga ons voor, deze wereld door
en U volgend op Uw schreden, gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand, naar het vaderland.

Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen, achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

woensdag 22  maart: De dienstbaarheid van Jezus