Romeinen 6: 4 – Ik sterf met Christus en sta met Hem op
We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’

De tekst uit de Romeinenbrief brengt ons bij het water van de doop. Vanaf augustus 2022 hebben drie dopelingen hun getuigenis voor in de kerk afgelegd. Keer op keer is en blijft het bijzondere genade, voor de dopeling zelf, maar ook door de uitnodiging die klinkt: om de oude mens achter je te laten en op te staan uit het watergraf. Er is nog plaats!  We mogen het nieuwe leven ontvangen.

De doop maakt duidelijk waar het om gaat in ons geloofsleven als we samen met Jezus verder willen gaan. De doop laat zien dat we met Christus gestorven zijn, maar óók dat we met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven.  De letterlijke betekenis van het geloof is: één worden met Hem in Zijn dood en opstanding. Een leven met Jezus is een leven waarin Jezus zichtbaar wordt omdat wij in al ons doen en laten Hem uitstralen.  Maar hoe doen we dit?

Als we Jezus uit willen stralen dan zullen we ons eigen leven moeten verliezen. Want een eenheid vormen met Jezus betekent dat ons eigen leven, die door de zonde de verkeerde richting opgaat, ophoudt en dat het leven van Jezus in ons verder gaat. Jezus heeft het uitgelegd aan zijn discipelen: ‘24Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’ ( Matth16)

Het leven dat niet gericht is op God moeten wij niet vasthouden, maar juist verliezen.  Los van God en los van Jezus wandelen wij op een doodlopende weg.  Er is alleen leven in de nabijheid van God.  Paulus windt er ook geen doekjes om. Hij raakt de kern van de zonde: de nabijheid van God missen, Zijn glorie en luister niet zien. Hem niet kennen in Zijn liefde en heerlijkheid.

Jezus maakt daarom duidelijk dat we verloren zijn als we leven zonder God. Verloren,  als wij in plaats van bij God ons heil ergens anders gaan zoeken.  Hoe heeft Jezus op aarde wel niet Zijn uiterste best gedaan om alles uit te leggen. ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Joh.12:24).

Met Christus sterven betekent dat ons ‘oude ik’ moet sterven, zodat God ons ‘nieuwe ik’  kan opwekken.  Op deze manier stralen we Jezus uit, in plaats van dat wij ons zelf uitstralen.  Ons leven zal opbloeien en we zullen groeien in het geloof. Met Christus opstaan betekent dat wij het leven vorm geven zoals Jezus dat heeft gedaan op aarde, omdat Zijn Geest in al Zijn kracht in ons wil wonen en  werken. We zullen de vruchten van de Heilige Geest ontvangen.

Als wij geloven in Jezus, dan mogen wij ons zelf zien als een levende die uit de dood is opgewekt.
Dan is Christus de werkelijkheid in ons leven en zijn wij door Zijn Geest volkomen in staat om Jezus uit te stralen. En dat zullen de mensen merken, dan zijn wij het lichtend licht en het zoutend zout hier op aarde. Zing je mee?

Jezus, ga ons voor, deze wereld door. En U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.  Leid ons aan Uw hand, naar het Vaderland.

Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang. Sterk ons Heer, om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.  Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad. 

Woensdag 22 februari: Ik verkondig Christus