Lezen: Johannes 13: 1 t/m 20 – de voetwassing door Jezus
13 Jullie zeggen altijd “Meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook.
14 Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Vanuit de vrucht van liefde in dienstbaarheid was Hij de voeten van Zijn discipelen. Het is de omgekeerde wereld, de verhoudingen zijn zoek.  Zeker als je op je in laat werken dat Jezus op de knieën gaat voor zondaren. Geen mens zou dit kunnen uitleggen of begrijpen.  We zijn gewend dat er tegen ons wordt gezegd dat wij onze knieën moeten buigen voor Jezus om onze liefde voor Hem in alle nederigheid te tonen. En nu gebeurt er het tegenovergestelde. Jezus die Zijn knieën buigt voor de mens.

Op de vraag waarom Hij dat doet geeft Jezus zelf het antwoord in vers 1: Omdat Hij wist hoe laat het was. Omdat Zijn tijd is gekomen.  Het is de tweede keer dat Jezus dit zegt.  Het is tijd voor Jezus om uit de wereld te gaan, om uit de tijd te gaan.  Het is een bekende uitdrukking voor als er iemand is gestorven:  hij of zij is uit de tijd. En nu is de tijd van Jezus gekomen.

Maar Jezus is nog in de wereld. Het is dezelfde wereld waarin Zijn discipelen en de mensheid achter zullen blijven. En aan deze wereld laat Hij zien dat Hij de mens liefheeft tot het uiterste.  Alles staat op scherp. Over de maaltijd valt al de schaduw van het kruis: Judas Iskariot zal door Jezus worden ontmaskerd door middel van een stukje brood.  Het is het teken van Zijn liefde voor deze gebroken wereld.
Jezus staat op van de maaltijd, doet Zijn bovenkleed af, giet water in een kom. Twaalf maal twee voeten, dat zijn 24 voeten vol stof en zand.  Het wassen van al die voeten zal wel even hebben geduurd.  Petrus begrijpt het niet helemaal.  En voor het onbegrip van Petrus mogen we dankbaar zijn.  Als Petrus aan Jezus  vraagt om dan meteen maar zijn handen en hoofd te wassen, dan lijkt hij te denken dat het gaat om de reiniging door Jezus.  Alleen als je schoongewassen bent, dan kun je behouden worden.  Maar daar draait het hier helemaal niet om.

Jezus laat weten dat de discipelen rein zijn vanwege het Woord dat ze van Jezus hebben gehoord en hebben aangenomen.  Het gaat om het belijden van Jezus als, de Zoon van God. Niet om het schoon worden. ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein’. antwoordt Jezus. Christus wil dat wij erkennen en belijden dat wij Hem zien als een nederige Dienstknecht, die op Zijn knieën gaat voor zondaars.

Het voeten wassen,  is bij uitstek het werk van een dienstknecht.  Christus laat zien dat Hij de minste wil  zijn.  Christus wil dat wij Hem in al Zijn nederigheid, menselijkheid en zwakte erkennen als onze Verlosser. Dan zal er voor ons plaats zijn in Zijn Koninkrijk. Zelfs de voeten van Judas heeft Jezus gewassen ondanks dat hij wist dat Judas Hem zou verraden.  Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal,’  Jezus heeft liefgehad tot het einde. En als wij toen aanwezig waren geweest, had Jezus ook onze voeten gewassen. Stel je dat eens voor dat Jezus onze voeten had gewassen.

Maar wat is nu de les die Jezus ons wil leren? We hoeven vandaag de dag niet letterlijk de voeten van een ander wassen. Waar het wel om gaat is dat we een dienaar durven zijn en vruchten willen dragen. Dat we gewoon laten zien wat Jezus’ liefde in ons leven uitwerkt. En dat zal een ander hoe dan ook altijd merken.

Volgende week 20 maart:  Onderweg naar Pasen: Intocht in Jeruzalem