Spreuken 3: 18 t/m 20
17 De wegen van de wijsheid zijn lieflijk, al haar paden vredig.
18 Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen.
19 De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd.
20 Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken.

Spreuken 3 is waarschijnlijk het meest bekende hoofdstuk van Spreuken. Daarom ook deze week nog een aantal spreuken uit hoofdstuk 3. Spreuken staat, zoals we weten, vol met wijze lessen. Maar er is nogal een groot verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis is een zaak van het hoofd. Wijsheid is een zaak van het hart. Kennis is passief, wijsheid is actief. Kennis is weten. Wijsheid is doen! En dat is wat hele Bijbelboek Spreuken nu roept: Doe! Neem al deze wijze lessen ter harte. Gewoon doen!

De HEER Zelf heeft met wijsheid de aarde geschapen. ‘Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.’ (Ps 104:24). We weten dat God al scheppend in zes dagen de hemel en de aarde tot stand heeft gebracht door Zijn Woord:
‘ 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.’ (Joh. 1)

De schepping is dan ook geen proces, maar een scheppingsdaad. God is de grote Schepper Die met wijsheid, inzicht en kennis alles heeft geschapen, waardoor wij mensen op aarde kunnen leven,  werken en verantwoording kunnen dragen. 
Omdat de Bijbel het Woord van God is, van onze Schepper, is de Bijbel de gebruiksaanwijzing voor onze ziel. De dingen die de Bijbel ons gebiedt zijn precies de dingen waarvoor wij geschapen zijn om te doen. Bijbelse wijsheid neemt ons mee naar het scheppend ontstaan van de aarde.

God zag dat het goed was wat Hij had geschapen. Hoe de schoonheid van alle dingen goed was en hoe goed alles in de juiste verhouding stond tot elkaar. Daarom is een veld met bloemen mooier dan bijv. een veld met stenen. Is de liefde mooier dan haat. Hoe meer wij ontdekken hoe goed God alles heeft geschapen, hoe goed alles bij elkaar past, des te meer zullen wij de vreugde ontdekken. Als het tot ons doordringt hoe bijv. de bloemen tot bloei komen, des te meer zullen wij verheugd zijn om wat deze bloemen zijn, namelijk een deel van Gods schepping.

Bij wijsheid gaat het erom, om al deze mooie dingen te onderscheiden. Want God heeft ons geschapen om blij te zijn, om waar te nemen en om lief te hebben. Het is dan ook het toppunt van wijsheid om God lief te hebben om Hemzelf. Het is het toppunt van wijsheid om elkaar te waarderen, niet ten gunste van onszelf, maar omdat wij in elkaar het beeld van onze Schepper zien weerspiegelen. Het is deze wijsheid die ons helpt om het leven van alle dag te zien in het licht van de schepping. We kunnen nu eenmaal niet zelfzuchtig ons leven leiden. God heeft orde gebracht toen Hij de aarde heeft geschapen. Als wij dit niet willen zien en God niet centraal willen stellen in ons leven dan leidt dat tot ontwrichting van ons bestaan.

De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest. Er is wijsheid nodig om dit werk van Zijn wijsheid te herkennen. Wie wijs is opent zijn ogen om werkelijk te kunnen zien. En wie ziet mag zich gelukkig prijzen, want men zal zien door de ogen van het hart en dan druppelt de zegen als dauw uit de wolken.