Lezen: Mattheüs 6: 9 t/m 13: Het gebed des Heeren dl. 3; De Bergrede dl. 11

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Je kunt je bij allerlei dingen in de wereld afvragen of God het zo heeft gewild. Als er een baby wordt geboren, en op het geboortekaartje staat dat het een geschenk van God is, begrijpen wij dat allemaal. Maar als een wolf een schaap doodbijt, of als een leeuw een jong hertje opeet. Is dat ook Gods wil? Of een vulkaan die uitbarst en veel slachtoffers eist. Zit daar allemaal een Goddelijke bedoeling achter?  En als mensen oorlog met elkaar voeren, wat is dan Gods wil? Of gaat Gods wil over de kleinere dingen in ons leven? Het zijn moeilijke vragen, maar het evangelie geeft gelukkig het antwoord.

Vanuit het evangelie weten wij dat God het antwoord heeft gegeven op al het kwaad en lijden in de wereld. Golgotha is de plek waar God heeft ingegrepen. De plek waar God het antwoord heeft gegeven op het probleem van het kwaad en het lijden in de wereld.  Gods antwoord op al het lijden in de wereld is dat Jezus door Zijn offer aan het kruis de dood heeft ontroond,  de zonde heeft overwonnen en de weg naar het leven heeft gebaand. Wat gebeuren moest, is gebeurd. Het was een onderdeel van Gods belofte, in Zijn heilsplan ligt alles wat Hij wil besloten. Hij is immers Schepper van hemel en aarde.  Wie schept is eigenaar van het geschapene. God is Eigenaar van hemel en aarde.

In Mattheüs 26: 42  worden de woorden ‘Uw wil geschiede’  ook gebruikt. Vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen, gaat Hij naar de tuin van het Gethsemane om te bidden. ‘Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.’  Golgotha is de plek waar duidelijk word wat God wil. Zijn wil is dat Jezus de mensen op aarde verlost van alle schuld en zonde. Gods wil voor de mensen is dat zij Jezus aannemen als hun Verlosser.  De wil van God wordt op deze manier voor ons wel heel overzichtelijk.

Sommige mensen voelen zich wat ongemakkelijk bij de woorden: Uw wil geschiede. En zich ongemakkelijk voelen is niet nodig. Integendeel. We hebben een God Die op de troon zit in hemel, en Diegene Die op de troon zit, wordt omgeven door een regenboog. (Openb. 4:3). God is omgeven door Zijn eigen belofte van genade en trouw. Als wij bidden: ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’,  dan is de hemel dus het ijkpunt. De hemel is leidend voor wat er op aarde moet gebeuren.

Of met andere woorden: de hemel is een voorbeeld voor de aarde.  Het is Gods wil dat ook op de aarde het leven meer in harmonie wordt geleefd, zoals het in de hemel ook harmonieus is. Als iedereen op aarde zou dan wat God van ze verwacht. wat God wil, dan zou er een leefbare wereld ontstaan.  Want als we doen wat God van ons wil, als we ons leven op aarde leiden zoals God het heeft bedoeld, dan wordt Gods Koninkrijk zichtbaar op aarde. En als Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde, dan worden de vruchten van de Heilige Geest in werking gezet: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof. In al deze vruchten ligt Gods wil. En als we deze vruchten zichtbaar maken op aarde, dan doen we Gods wil, en kunnen we vol overtuiging bidden: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’,  Niets liever dan dát. Het is onze hoogste doel op aarde.

Gods wil is niet altijd de gemakkelijkste weg. Aan de ene kant bidt Jezus dat wat God wil moet gebeuren,  aan de andere kant vraagt Hij ook om kracht om te doen wat God van Hem vraagt. In het doen van Gods wil ligt tegelijkertijd altijd Zijn kracht. En Zijn kracht wordt ons geschonken door Zijn Geest. Daarom moeten wij iedere dag Pinksteren vieren. Gods Geest is op de aarde en ons als Helper geschonken. Het is zelfs Gods wil dat wij een Helper hebben bij het doen van Gods wil…