Lezen: Ruth 1: 1 t/m 7a – Inleiding Bijbelboek Ruth
 1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2a De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; 4a Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth

Ruth is een van de twee Bijbelboeken die de naam van een vrouw dragen, d.w.z. het boek Esther en het boek Ruth. Zij beiden tonen aan dat God vrouwen wil gebruiken als een schakel in Zijn plan. Esther was een Jodin, maar Ruth daarin tegen was een Moabitische vrouw, een heidense in de ogen van de Jood. Ondank haar Moabitische achtergrond gebruikte God Ruth als een schakel in Zijn plan en wordt zij later genoemd in het geslachtsregister van Jezus (Matth.1:5). De Jood zou zo’n vrouw niet gekozen hebben, maar God koos haar uit en gebruikte haar in Zijn dienst. Ruth is daarom een mooie aanloop naar advent.

Het boek Ruth opent met een hongersnood. Dat doet alle alarmbellen rinkelen. Een hongersnood in het beloofde land? Het was toch het land vloeiende van melk en honing?  Hongersnood in het land waar druiventrossen groeiden, zo groot, dat er twee verspieders nodig waren om een tros naar Mozes te tillen. Hoe dan ook,  de hongernood was een feit. Het was in de tijd dat rechters het volk leidden. Het was de tijd tussen de verovering van het Beloofde Land en het zalven van de eerste koning. Het was de tijd van een golfbeweging.  Als een krachtige richter leiding gaf aan het volk ging het goed, maar zodra de leiding wegviel vervielen de mensen in zonde en afgoderij.  Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Er heerste wetteloosheid en het recht van de sterkste gold.

In deze tijd dus koos Elimelech, (zijn naam betekent mijn God is Koning), er voor om te vertrekken met zijn gezin. Was het een vlucht of een diep doordacht plan?  Blijkbaar is Elimelech een bemiddeld man. In tijden van crisis zijn het alleen de rijkaards die een veilig onderkomen kunnen zoeken. Hij is een man met mogelijkheden, maar de vraag is waarom juist naar Moab?

Moab:  In Genesis 19 lezen wij van het ontstaan van het volk Moab. Lot en zijn dochters waren aan de verwoesting van Sodom en Gomorra ontkomen en vestigden zich in een grot. De dochters voerden Lot dronken, verleiden hem. Gen. 19: 36  Zo werden Lots beide dochters zwanger van hun vader. 37 De oudste bracht een zoon ter wereld die ze Moab noemde. Hij werd de stamvader van de huidige Moabietenen.

En wanneer Mozes en het Israël optrekken richting het Beloofde Land en de Israëlieten volk na volk verslagen slaat de Moabieten de schrik om het hart wanneer Mozes de vlakte van Moab bereikt. Balak, de koning van Moab, huurt Bileam in om Israël te vervloeken. Zijn vloek verandert tot woede van Balak in een zegen. De toon is gezet: Moab en Israël zijn vijanden van elkaar. Bovendien beschrijft Numeri 25 hoe Moabitische vrouwen de Israëlitische mannen verleiden tot afgoderij. Misschien waren ondertussen de betrekkingen tussen Moab en Israël weer wat beter, maar toch een Israëliet die vrijwillig met zijn gezin naar Moab gaat, het is vreemd en raar! Elimelech zorgt voor brood op tafel, maar stelt zijn gezin wel bloot aan de invloeden van de Moabieten en hun afgoden.

En dan sterft Elimelech na enige tijd. Waarschijnlijk waren zij al behoorlijk ingeburgerd in Moab. De beide zonen nemen op hun manier verantwoording en trouwen in deze heidense omgeving met Moabitische vrouwen. Ze hebben hoop op nieuw leven, maar helaas, beide huwelijken blijven kinderloos.  Was hun vertrek uit het Beloofde Land wel zo’n goed idee? Achteraf heeft een mens de antwoorden, maar God laat zien hoe Hij alles ten goede keert.

Volgende week woensdag 8 november: uw God is mijn God