Week van Gebed
Van zondag  15 t/m zondag 22 januari 2023 wordt de Week van Gebed gehouden met als thema: Doe goed, zoek recht.
Bidden aan de hand van Jesaja 1: 17.  De slotavond, 22 januari is in ons kerkgebouw en wordt voorbereid door de pastorale raad.
De avonden starten om 19:30 uur en eindigen rond 20:30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Datum:                       Thema:                                                   Waar:
15 januari                  Het goede leren doen                            Baptisten Gemeente Nieuw Buinen
16 januari                  Met vreugde recht doen                        Rehoboth/Resurrection Church Stadsk.                        
17 januari                  Wij – niet ik                                              Pinkstergemeente Stadskanaal
18 januari                  ‘Zie de tranen van de onderdrukten’    Evang.Gemeente Stadskanaal
19 januari                  ‘Zing voor ons een vrolijk lied’              Baptisten Gemeente Jabes Musselkanaal
20 januari                  ‘Dat hebben jullie voor Mij gedaan’      PKN Musselkanaal
21 januari                  ‘Het hoeft niet zo te zijn’                       GKV Mussel
22 janauri                  Herstel van verbinding                          Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord

Adressen:
Baptisten Gemeente Nieuw Buinen,  Dwarsdiep 9,  Nieuw Buinen
Resurrection Church/Rehoboth  De Hoeksteen,  Velingspad 1,  Stadskanaal
Pinkstergemeente,  Irenelaan 23, Stadskanaal
Evang. Gem. Stadskanaal/ in het UBBO, Maarsdreef 23, Stadskanaal
Bapt. Gem. JABES,  Hibiscusstraat 1, Musselkanaal
PG Musselkanaal,  Marktstraat 44, Musselkanaal
Gerf. Vrijgemaakt Kerk Mussel, Musselweg 66,  Mussel
BGSN, Handelstraat 8a, Stadskanaal