Handelingen 27; 28. Hand.28: 31 ‘Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat Paulus iets in de weg werd gelegd.’

Omdat Paulus zich had beroepen op de keizer is hij door Festus overgedragen aan Julius. Voor zijn vertrek naar Rome hebben vele vrienden en leerlingen afscheid van Paulus genomen. In Caesarea gaan ze aan boord op weg naar Rome. Iedereen is even hartelijk tegen Paulus.  De reis gaat via Sidon en omdat ze tegenwind hebben varen ze om Cyprus heen, er vindt nog een overstap plaats maar uiteindelijk zet het schip koers naar Italië met maar liefst 276 mensen aan boord. 

De reis zit niet mee en door de sterke westenlijke wind komen ze maar langzaam vooruit. De kapitein besluit om iets zuidelijker te varen, richting Kreta om op deze manier de luwte van de bergen op te zoeken. De vertraging is enorm. Na vele dagen worstelen is Goede Havens bereikt, een plaats dichtbij de stad Lasea. 

Aan boord van het schip is ondertussen onrust ontstaan, het is bijna oktober en dat betekent dat het einde van het normale vaarseizoen met rasse schreden nadert. De dagen worden korter, de kans op stormen neemt toe en door de regelmatige optredende mist zal plaatsbepaling steeds lastiger worden. Paulus waarschuwt dat de reis, als ze door zullen varen, gevaarlijk en met grote hinder zal zijn. maar de kapitein en stuurman leggen deze waarschuwing naast zich neer. 

Rome lijkt nog ver weg, toch zal Paulus Rome bereiken, dat heeft God zelf beloofd. Plotseling slaat het weer om, de zee wordt één grote woeste watermassa. Aan boord ontstaat grote paniek als de wind het schip te pakken heeft. Het geweld van de storm is zo groot dat een deel van de lading overboord wordt gegooid, het helpt weinig. De volgende dag wordt alles wat ze niet nodig hebben in zee gegooid. 

Paulus zal vurig hebben gebeden tot de Heere, om niet alleen hen te bewaren, maar vooral om Zijn Hemels Licht onder hen te verspreiden. Paulus is behalve gevangene onder het Romeins gezag nog meer de dienstknecht van God. Paulus roept allen op om moed te houden, alleen het schip zal verloren gaan, niemand zal omkomen. De redding is beloofd desondanks probeert een deel van de bemanning zichzelf te redden door er met de reddingsloep van door te gaan. Paulus doorziet hun plan en maakt resoluut duidelijk dat iedereen zal worden gered, maar dan moet iedereen wel op het schip blijven en op Gods Woord vertrouwen. Paulus spoort aan om te eten, want ze zullen hun krachten nog hard nodig hebben. Uiteindelijk wint de storm, het schip stoot tegen een zandbak en loopt vast. Er zit niets anders op dan het water in te springen en dan vindt het wonder plaats. Niet één van de opvarenden verdrinkt in het kolkende water en allen komen zij behouden aan land. 

Tot ieders verrassing zijn ze op het eiland Malta gestrand. De eilandbewoners zijn een en al vriendelijkheid. Gauw wordt er een vuur aangelegd door middel van allerlei takken. Een giftige slang die zich verborgen hield in die takken wordt wakker door de hitte van het vuur en bijt venijnig in de hand van Paulus. De Maltezers verwachten dat Paulus neer zou vallen, of op zijn minst,  dat de hand zou opzwellen, maar er gebeurt niets, Paulus blijft gezond en wel. Dit wonderteken gaat als een lopend vuurtje over het eiland. Drie maanden verblijven de schipbreukelingen op het eiland, Paulus verricht in Gods Naam vele genezingen. Zichtbaar en hoorbaar voor iedereen toont Paulus Wie de eer toekomt. 

En dan eindelijk naar Rome. Het bericht dat Paulus in aantocht is bereikt de christenen in Rome. Ze hebben van zijn gevangenschap, zijn zeereis en schipbreuk gehoord en een deel van hen reizen Paulus tegemoet. Eenmaal in Rome krijgt Paulus toestemming op een woning te betrekken, met een soldaat als bewaker.  De belofte van God is uitgekomen. Paulus is in Rome en zoals voorzegd getuigt Paulus in Rome van het Koninkrijk van God zonder dat hem een strobreed in de weg word gelegd. 

Het boek Handelingen heeft een open einde. Verwondering, vreugde, verdriet, ontzag hebben ons geraakt terwijl we met Paulus onderweg waren. Wat had hij een moed, wat een liefde en trouw. 

Vanaf volgende week staat het Bijbelboek Spreuken centraal!