Lezen 1 Joh. 3: 1 Het Koninkrijk van God en de liefde

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd

We hebben Pinksteren gevierd en herdacht dat de Heilige Geest tweeduizend jaar geleden is uitgestort. De Heilige Geest is belangrijk en behoort tot de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De Geest heeft dan ook alles te maken met het Koninkrijk van God. De wondermooie vruchten van de Geest zijn: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Paulus noemt als eerste de liefde en dat is niet zonder reden.

Liefde is het sleutelwoord van Gods Koninkrijk. We kunnen nooit een volgeling van Jezus worden zonder Zijn liefde. Omdat God ons eerst heeft liefgehad. We kunnen nooit een geloofsovergave bezitten, toegewijd zijn, onze krachten inzetten voor Zijn Koninkrijk zonder Zijn liefde. Zoals we iedere dag brood als lichamelijk voedsel nodig hebben, zo hebben wij Gods liefde nodig als ons geestelijk voedsel. Door Gods liefde hebben wij als Zijn kinderen gemeenschap met Hem. Gemeenschappelijk hebben wij de Zoon. De Zoon betekent alles voor de Vader, en de Zoon betekent alles voor ons.

Een liefdesband is mogelijk, zelfs als we Jezus nooit fysiek hebben gezien. Dat is het mooie van deze vrucht van de Geest: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. De liefde is ons geschonken! Daarom zegt Petrus terecht in 1 Petrus 1:8: ‘U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, Het geeft weer hoe belangrijk het is dat we de Heilige Geest meer bij ons leven betrekken.

Nu zijn er twee soorten liefdes: de verticale liefde: de liefde van Boven naar de mensen en van de ge lovigen beneden naar Boven. De andere liefde is de horizontale liefde: de liefde op aarde van gelovigen naar de medemens. Dit gaat altijd samen. We kunnen nooit een verticale liefdesrelatie met God hebben als anderen van deze liefde horizontaal niets merken. Want als de liefde van God in ons hart is uitgestort (Rom 5:5) dan borrelt die liefde als vanzelf naar boven. Vanuit je hart stroomt het er uit. Deze liefde stroomt niet alleen naar Boven, maar sproeit ook naar links en rechts en alle kanten op. In het Koninkrijk van God gaat het om liefhebben. Het Koninkrijk van God is een plaats van liefde, om daar binnen te komen moet er liefde in je hart zijn. Het sluit aan bij het gebod wat Jezus heeft gegeven: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 13:34).

Liefde is een geweldige mooie vrucht. Door de kracht van de Heilige Geest stroomt de liefde van God, die eerst in ons hart wordt uitgegoten, door naar de ander. Als we water in een emmer blijven gieten dan zal de emmer over blijven stromen. Als we een boom moeten omzagen en we krijgen er een elektrische zaag bij dan is het niet moeilijk om de boom om te zagen. Als God tegen ons zegt dat we de ander moeten liefhebben en Hij geeft de liefde als vrucht van de Geest dan kunnen wij Zijn liefde laten stromen naar onze naaste om lief te hebben zoals Hij ons eerst heeft liefgehad. Zing je mee?

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde. (Refr. Opwekking 488)

Volgende week woensdag 7 juni: brief aan de Galaten