VOEL JE VRIJ OM DE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN

Lezen Exodus 14: 1 t/m 14
In Exodus 14: 2 lezen wij over een Goddelijke omweg: ‘Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Baäl-Sefon opslaan, vlak bij de zee.’ Pi-Hachirot betekent letterlijk ‘mond van het water’  en Migdol betekent: wachttoren.  In de beleving van Mozes en het volk leidde God hen op een heel verkeerde weg.  Hij had hen toch uit Egypte bevrijd om Kanaän in te nemen? Nu zaten ze als het ware klem.
Vraag:  Waarom leidde God Zijn volk op deze manier? Kun je je de reactie van het volk voorstellen? 

God zorgde er voor dat de farao onverzettelijk bleef zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette.
Vraag: Waarom zou God het hart van de farao zo hebben verhard? 

De farao zet de achtervolging in, en de twijfel slaat toe bij de Israëlieten: ‘Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald?’
Vraag: Begrijpen wij deze menselijke reactie van de Israëlieten? Hoe hadden wij gereageerd? 

Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af.
Vraag: Gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Wie zou niet bang zijn in deze omstandigheden. Verwacht Mozes niet teveel van het volk?

 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
Vraag: Wat roept deze reactie van Mozes bij je op?

Het gelezen gedeelte nodigt ons uit tot een verandering van blikrichting. In plaats van achterom te kijken naar alles wat je achtervolgt, dan vooruit te kijken,  om vervolgens in paniek te raken omdat je niet weet hoe het verder moet. Deze verzen nodigen ons uit om naar Boven te kijken en de hulp alleen van God te verwachten.
Vraag: Wat is er voor ons nodig om van blikrichting te veranderen.
             Bevinden wij ons op de route die God voor ons heeft uitgestippeld. 

 

Lezen: Exodus 14: 15 t/m 31

We lezen over ‘De engel van God’. Het is duidelijk dat deze engel nauw is verbonden met de Heere zelf.  19 ‘De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.
Op deze manier laat de Heere Zijn aanschijn over hen lichten. Dit zal later een vaste uitdrukking worden in het gebed van Israël om de zegen van de Heere: de Heere die Zijn aanschijn over ons lichten, en zij ons genadig.
Vraag: Wat doet de zegen die uitgesproken wordt in de kerk met ons?

Voor het oog maakte Israël geen schijn van kans tegenover de de paarden, wagens en ruiters van Egypte. Maar sterker is de kracht van Gods machtige rechterhand.  De weg door de zee betekent voor de Israëlieten een doorgang naar het leven, voor de Egyptenaren betekent het einde in de dood.De Israëlieten zullen dieper dan diep onder de indruk zijn geweest. Het drong tot hen door hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, ze kregen ontzag voor de HEER en stelden hun vertrouwen in Hem en in Zijn dienaar Mozes. (vs.31).
Vraag: Een groot wonder heeft God gedaan. Het geloofsvertrouwen van de Israëlieten wordt op een geweldige manier gevoed.                 Wat zouden de Israëlieten tegen elkaar hebben gezegd na dit wonder?
Herkennen wij de wonderen in ons leven?
Wat is de drijvende kracht in jouw leven?


Lezen Exodus 15: 1 t/m 21

Egypte is verslagen. Mozes sluit de de uittocht met een lofzang op de Heer en Zijn werk. Keer op keer zien we in de Bijbel dat de lof van de Heere wordt bezongen. De lofzang van Mozes behoort tot één van de oudste liederen van de kerk des Heeren.
Vraag: Wat is de inhoud van dit lied?  Wat valt op in dit lied?
             Wat is de inhoud van onze lied?
             En hoe vaak wordt dit door ons ‘vergeten’, of juist toch ook weer niet.
            Hoe houden wij ons loflied levend om wat God voor ons heeft gedaan?

De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. Mirjam is de eerste profetes die genoemd wordt in de Bijbel.
Vraag: Mirjam wordt profetes genoemd. Wat betekent dat?
             Zou jij willen dansen in een dienst in de kerk?