VOEL JE VRIJ OM DEZE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN

Lezen Exodus 4: 1 t/m 9

De roeping van Mozes wordt verder beschreven in Exodus 4. Mozes verontschuldigt zich nog een paar keer en is absoluut zeker dat hij niet de juiste persoon is voor deze opdracht. 

Vraag: Mozes stribbelt behoorlijk tegen en is nog teveel met zichzelf bezig. Op wat voor een manier zijn wij ook teveel met ons zelf bezig?  Welke stappen kunnen we zetten op dit te voorkomen? 

Mozes werpt twee hindernissen op, zijn geloofwaardigheid en zijn spreekvaardigheid. Maar het draait tenslotte om zijn bereidwilligheid. En dat terwijl God Mozes de opdracht had gegeven om naar de oudsten van Israël te gaan en dat Mozes gehoor zal vinden bij deze oudsten. (Ex.3:18)

Vraag: Is de aarzeling en weigering niet brutaal van Mozes? Op wat voor een manier hapert onze bereidwilligheid om te dienen ook wel eens? 

God is heel geduldig en wil Mozes overtuigen door drie wondertekens: de slang, een ziekte en het teken van bloed.  God neemt Mozes heel serieus in zijn bezwaren. 

Vraag: Dat God Mozes serieus neemt, bemoedigt dit ons om God vrijmoedig te naderen in ons gebed en al onze vragen, twijfels en onzekerheden voor Zijn troon te leggen? 

Lezen Exodus 4: 10 t/m 17

Mozes blijft liever in zijn comfortzone. ‘Neem het mij maar niet kwalijk’, zegt Mozes. Maar God laat hem niet gaan want God weet wat dat de redding van Israël op het spel staat en de eer van Zijn heilige naam. De naam van Aäron wordt genoemd. Door de profetische bediening van Mozes en de priesterdienst van Aäron zal Gods redding werkelijkheid worden. Mozes kan nu niet anders dan gehoorzamen. Vanaf dit moment zal heel zijn leven in dienst staan van de Allerhoogste. 

Vraag: Zijn wij door onze zwakheid juist wel eens heel erg sterk geworden? 

Lezen Exodus 4: 18 t/m 23

Ik zal verharden’, God laat hiermee zien dat Hij alle gebeurtenissen in Zijn hand heeft. 

Vraag: Mensen zeggen wel eens: ‘Het komt zoals het komt’.  Wat vinden we, in het licht van de Bijbel’ van deze uitspraak. 

Mozes en Zippora nemen afscheid, en dat zal best een ingrijpend moment zijn geweest. De staf van Mozes geeft letterlijk houvast, in lichamelijk maar ook in geestelijk opzicht.

Vraag: Ook in ons leven zijn er vele ingrijpende momenten die ons leven kunnen veranderen. Ervaren wij in deze momenten eveneens, geestelijk gezien,  dezelfde staf als de staf van Mozes?

Lezen Exodus 4: 24 t/m 27

Bloedbruidegom. Het is alsof de schrijver terughoudend is met het vertellen wat er precies is gebeurd. We blijven met vragen zitten. Mogelijk gaat het er om dat Mozes niet was besneden, maar niemand weet dit zeker. De besnijdenis was het zichtbare teken van het verbond dat God met Abraham had gesloten. Was Mozes niet besneden vanwege de onveilige situatie waarin hij was geboren? En dat God Mozes hiermee confronteert voordat hij op missie gaat? In plaats van Mozes besnijdt Zippora haar zoon, want anders zou Mozes de reis moeten afbreken voor een periode van herstel. Er is geen duidelijke verklaring voor het woord ‘bloedbruidegom’.

Vraag: Hoe kunnen we het begrip ‘bloedbruidegom’ verklaren? 

Lezen Exodus 4: 28 t/m 31 

De beide broers ontmoeten elkaar. Alles gaat zoals God het heeft voorzegd. 

Vraag: welke les neem je mee uit Exodus 4? 

Lezen Exodus 5

 ‘Wie is die HEER , dat ik Hem zou gehoorzamen?’ vroeg de farao

Vraag: Wie is de Heer voor ons, zodat wij Hem zouden gehoorzamen?