VOEL JE VRIJ OM DEZE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN 

Lezen Exodus 2: 23 t/m 25 – Exodus 3: 1 t/m 6

Na 40 jaar in Midian is de ervaring van vreemdelingschap bij Mozes naar de achtergrond verdwenen. Hij is inmiddels helemaal thuis en opgenomen in de familie van Jetro. Dat blijkt wel uit het feit dat de volledige kudde – het familiekapitaal – aan Mozes is toevertrouwd. Op het eerste gezicht blijkt uit niets dat Mozes zich nog bezighoud met het lot van zijn volk of de God van zijn ouders.  Of toch wel?  Mozes dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn buiten het gebied van de Midianieten.  Is er dan toch een soort onrust wat hem drijft?  Hoe dan ook, het brengt Mozes aan de voet van de Horeb. Waar het om gaat is dat dit de berg van God is. De plek waar God zich openbaart, eerst aan Mozes, later aan het volk Israel, op weg naar het beloofde land. Hoewel Mozes niet op zoek is naar God, zal hij hier door God worden gevonden.

Vraag: Herkennen we deze ervaring dat we niet op zoek waren naar God, maar toch door Hem werden gevonden? 

Een doornstruik wordt de plaats waar God zich openbaart. Niet in een mooie rozenstruik, maar in een doornstruik. God is als een verterend vuur:  Hebr.12: 28  Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen; zo kunnen we God dienen zoals het Hem behaagt, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur!  Toch verteerd de struik niet door het vuur.  Mozes werd  nieuwsgierig om dit verschijnsel eerns van dichtbij te bekijken. 

Vraag: We begrijpen de menselijke nieuwsgierigheid van Mozes. Zijn wij op deze manier ook wel eens nieuwsgierig om wonderlijke dingen die wij zien met onze eigen ogen? 

God roept Mozes vanuit de brandende doornstruik: ‘Mozes, Mozes.’

Vraag: God is aanwezig in de woestijn en openbaart zich in de doornstruik. Herkennen wij dit in ons leven, dat in de woestijn van onze omstandigheden, God zich openbaart?

Mozes antwoord meteen: ‘Ik luister’

Vraag: Zou Mozes meteen hebben geweten van wie de stem was? Samuel wist het niet meteen,  (1 Samuel 3), hij dacht dat Elli hem riep. Vraag: ‘Ik luister’,  we horen gehoorzaamheid en overgave. Is het voor ons moeilijk om te luisteren naar wat God ons wil zeggen en om gehoorzaam te zijn? 

Mozes krijgt een waarschuwing om niet dichterbij te komen, hij moet zelfs zijn sandalen uitdoen, want hij staat op heilige grond. Vraag: Zijn de juiste dingen voor ons heilig in het leven, of zijn er ook onjuiste dingen bij?

God maakt zich bekend: ‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekt zijn gezicht en durft niet te kijken.

Vraag: Ik ben de God van je vader’. Persoonlijker kan God zich niet bekendmaken. Kunnen wij ook maar iets van de emoties en gevoelens van Mozes doorgronden? Behalve de doornstruik zal toch ook het hart van Mozes in brand staan. 

Lezen Exodus 3: 7 t/m 10

Drie werkwoorden maken het duidelijk: God heeft het volk gezien, de jammerklachten gehoord en Hij wil het volk bevrijden/redden. God daalt neer tussen de dorens. Dorens zijn in de Bijbel een symbool voor de gebrokenheid van de schepping na de zondeval. 

Vraag: Gezien, gehoord, bevrijdt  of weg geleidt worden. Wat roepen deze werkwoorden bij ons op. Wat kunnen ze in ons leven betekenen? 

Lezen Exodus 3: 11, 12 

Mozes stribbelt tegen. Hij twijfelt aan zichzelf. ‘Wie ben ik’, antwoordt Mozes.

Vraag: We weten vaak goed wie de ander is, maar wie ben jij? Wie zijn wij?
Vraag: Welke opdracht ligt er voor ons?   Vinden wij dit, evenals Mozes, een onmogelijke missie? 

God antwoordt: ‘Ik zal bij je zijn’. 

Vraag: Is het zo eenvoudig? 

Lezen: Exodus 3: 13 t/m 15

Mozes vraagt naar de naam van God.  In het Oude Oosten kwam in iemands naam het karakter van die persoon naar voren. Wat is Uw naam, wat is Uw karakter? Bent U betrouwbaar, kan ik het met U wagen?  Dat zijn eigenlijk de vragen die Mozes stelt en God maakt zich bekend en zegt Zijn naam:  Ik ben die Ik ben. Ik ben heeft jou gestuurd. 

Vraag: Hoe zou jij de naam ‘Ik ben’ omschrijven?  

Ik ben’ uitspraken: Joh. 6: 35; Joh. 8: 12; Joh. 10:7, 11; Joh; 14:6; Joh. 15:6; Openb. 22: 13, 16
 ‘Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.’ – Open.22:13
Het is alsof God tegen Mozes zegt: ‘Je kent Mij nog niet goed. Maar Mijn naam zegt genoeg. Je kunt het Mij wagen, je kunt Mij vertrouwen.’ 

Vraag: Hoe goed kennen wij God? Willen we Hem beter leren kennen?  Hoe doen we dat?

De naam Ik ben die Ik ben  wordt in het Hebreeuws samengebracht in JHWH.  Deze naam is zo heilig voor de Joden, dat zij deze naam nooit zullen uitspreken. In plaats daarvan zeggen ze bijv.:De Naam, de Eeuwige, Adonai, El schaddai

Vraag: Hoe gebruiken wij de naam van God. Beseffen wij de heiligheid van Ik ben?
Vraag: Hoeveel pijn doet het als wij anderen de naam van God horen misbruiken? Wat doen wij hieraan?

Lezen Exodus 3: 16 t/m 22

In de opdracht die Mozes krijgt, wordt op profetische wijze de confrontatie tussen de farao van Egypte en de God van Israël voorspeld. Voor de farao is Hij de God van de Hebreeën, voor Mozes en het volk is Hij de HEERE onze God. Mozes moet de officiële weg bewandelen en de farao vragen om toestemming voor een offerfeest in de woestijn. Dit zal de farao niet toestaan.  God zal vervolgens wonderlijke daden verrichten. 

Lezen Psalm 111

Vraag: Wat wordt er gezegd over de wonderbaarlijke daden van de HEERE? 

De roeping van Mozes wordt verder beschreven in Exodus 4. Mozes verontschuldigt zich nog een paar keer en is absoluut zeker dat hij niet de juiste persoon is voor deze opdracht. 

Lezen Exodus 4 
Vraag: Wat valt ons op in dit hoofdstuk?