VOEL JE VRIJ OM DE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN

Lezen Efeze 2: 1 t/m 10 

De toon van Paulus wordt persoonlijker en warmer. Paulus  zit wat dichter op onze huid. Christus komt dichterbij. Het gaat om ‘ellende en verlossing’.  En het is juist deze verlossing die de weg vrij maakt naar goede daden.

Ellende
De redding door Jezus Christus is een redding van nood en dood, van zonde en kwaad. Door het offer van Jezus aan het kruis, wordt duidelijk hoe uitzichtloos het leven van ons mensen is, als we aan onszelf worden overgelaten. ‘… u die dood was’, schrijft Paulus.  

Het gaat niet om de dood in letterlijke zin, maar de dood die Paulus bedoelt  is het gevolg van de invloed van de ‘god van de wereld’. Het gaat om een geestelijke dood.
Vraag: Bergen en dalen. We kennen onze dieptepunten in het geloofsleven. Zijn ook wij weleens  geestelijk dood? Hoe uitzichtloos en hulpeloos zijn wij zonder Christus?

Invloeden
Paulus is duidelijk, we leven in een wereld van slechte invloeden, van boze fluisteringen, van verleidingen die diep tot ons door kunnen dringen. ‘de leefwijze van deze wereld’, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht’. (vs.2), schrijft Paulus.
Als we dit tot ons door laten dringen dan is het een illusie om te denken dat wijzelf wel uitmaken wat we doen en wat we kiezen. We kunnen onszelf nooit voldoende wapenen.

Vraag: Zien wij voorbeelden van hoe de tijdsgeest mensen, jong en oud, in de greep krijgen? Hoe goed of hoe slecht zijn mensen? Of deugen de meeste mensen, is het niet zo zwart-wit?

Is het echt zo erg?
Het is een hard oordeel. Natuurlijk zijn er ook veel goede dingen waar te nemen. Maar als wij voor de spiegel van God komen te staan dan kunnen we ons zelf niet vrijpleiten door te zeggen dat het wel meevalt. Dan is een schuldbelijdenis op zijn plaats.
‘Je broer was dood en is weer tot leven gekomen’, hij was verloren en is teruggevonden’. (Luc.15) Deze dingen worden gezegd in de gelijkenis van de verloren zoon. Wanneer wij onze zonde belijden dan is er vergeving en vernieuwing evenals voor de verloren zoon. Want God toont ons Zijn barmhartigheid door Zijn Zoon.
Vraag: Wat is de betekenis van barmhartigheid?  Herkennen wij de barmhartigheid? 


Waarom de weg van het kruis?
Er zijn mensen die zich afvragen waarom de komst van de Zoon nodig was. God kan ons toch ook ‘gewoon’ vergeven? Dat gebeurt toch ook in het Oude Testament?

Lezen Ps. 103

God heeft voor een andere weg gekozen. Hij zond Zijn Zoon en Hij verlost de wereld door het offer van Christus aan het kruis. De weg die God heeft gekozen is een weg die ons laat delen in het nieuwe leven dat uit God zelf is. We zijn een onderdeel geworden van de weg van Christus en ingelijfd in Zijn lichaam, zo komt het niet alleen tot vergeving maar ook tot een nieuw leven.
Vraag: Het offer van Jezus aan het kruis. Beseffen wij dit verstandelijk, of komt het ook gevoelsmatig bij ons binnen. Of is het ook voor ons onwerkelijk? Is het praktijk of blijft het  theoretisch. 


Alles is genade
Uit genade zijn wij zalig geworden, door het geloof. Het geloof is iets wat mee komt met Christus zelf. Geloof is ontvankelijkheid die wordt opgewekt door Christus.
Vraag: Alles is genade, wat is genade voor jou? Waar, wanneer, hoe bemerken wij deze genade?  Leven wij bewust uit deze genade in ons dagelijks leven?

Goede daden
‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken [te doen], die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (10) God heeft ons gemaakt, om zichtbaar en tastbaar, het goede te doen.

Stelling: Verlossing in Christus is verlossing van dode werken – Wat zijn ‘dode werken?’
Vraag: Waar denken wij aan bij goede werken? Wanneer is een goed werk ‘niet goed’  of is een  goed werk altijd goed?


Lezen Efeze 2: 11 t/m 22

God is deze wereld begonnen met Israël. Paulus spreekt over het burgerschap van Israël. God heeft met Israël een verbond gesloten. Er stond immers een muur tussen Israël en de volkeren. Maar de muur is afgebroken, de vijandschap is afgebroken en gedood door het kruisoffer van Christus.
Vraag: Wat betekent dit voor de heidenen die in Christus zijn gaan geloven? En voor ons?

Door Zijn offer aan het kruis bracht Christus vrede.
Vraag: Vrede betekent natuurlijk afwezigheid van strijd en vijandschap, maar wat betekent deze vrede nog meer?

De grootste scheiding tussen de volkeren is opgeheven. De kerk bestaat uit Joden en heidenen. De heidenen zijn geen vreemdelingen meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. (19-20).
Vraag: Alle gelovigen zijn huisgenoten en medeburgers. Niemand is een vreemdeling meer. Toch kost het behoorlijk veel moeite om elkaar als kerken te vinden. Dit is toch vreemd? 

19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,  20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.  21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,

In het beeld van de tempel komen twee elementen samen. Allereerst is de tempel een huis voor God en  wordt het leven gewijd aan God. Dit is ook de diepe zin van de kerk. Daar is ook de kerkdienst een uitdrukking van. De kerk is een plek waar je naar toe gaat om je leven aan God te wijden en waar je God eert. Een kerkdienst is meer dan naar een preek luisteren. Daarom is de eerste vraag niet wat je eraan hebt om naar de kerk te gaan, maar of je wilt komen voor Gods aangezicht. 

De tweede betekenis is dat de tempel het huis van God is. God woont in ons midden en Hij spreekt ons aan. De tempel verenigt ons, het mogelijk verschil in de samenleving hebben in de kerk geen betekenis meer. Daarom spreekt Paulus over ‘bouwen’. We bouwen samen op. We voegen samen.
Vraag: Hoe ervaren wij de kerkdienst? Ervaren wij ook dat de kerk het huis voor God is en dat de  kerk het huis van God is? Komen deze elementen voor jou goed tot zijn recht? 


De tempel is de plaats om God te aanbidden. Tegenwoordig bidden de gelovigen veel thuis.
Vraag: Hoe zou je het vinden als je ook op andere dagen dan de zondag naar de kerk kon gaan  God te aanbidden. Helpt bidden in de kerk, helpt samen bidden jou in het gebedsleven?