BIJBELSTUDIE OPENBARING: de zeven gemeenten

1. Efeze (Openbaring 2:1-7) – de gemeente die haar eerste liefde had verlaten (2:4).

2. Smyrna (Openbaring 2:8-11) – de gemeente die vervolgd zou worden (2:10).

3. Pergamus (Openbaring 2:12-17) – de gemeente die zich moest bekeren (2:16).

4. Thyatira (Openbaring 2:18-29) – de gemeente met een valse profetes (2:20).

5. Sardis (Openbaring 3:1-6) – de gemeente die in slaap was gevallen (3:2).

6. Filadelphia (Openbaring 3:7-13) – de gemeente die geduldig volhardde (3:10).

7. Laodicea (Openbaring 3:14-22) – de gemeente met een lauw geloof (3:16).

1. Efeze (Openbaring 2:1-7) – de gemeente die haar eerste liefde had verlaten (2:4).
Efeze is een multiculturele stad, rijk en welvarend. De grootste havenstad van Klein-Azië met inwoner aantal van 300.00 mensen. Efeze is door snelle wegen verbonden met zowel het Oosten als het Westen Het is een stad ook met veel tempels. Met als pronkstuk de tempel voor de godin van het buitenleven: Artemis (vgl. Hand. 19). Efeze is ook de stad van de liefde.

De gemeente in Efeze is een grote gemeente. Aan de buitenkant is er niets op aan te merken.
Niets dan lof voor deze gemeente. De dwaalleer van de Nicolaïten van vrije liefde en seks kreeg geen grond aan de voeten in deze gemeente.
De binnenkant van de gemeente in Efeze is het vuur van de eerste liefde voor Jezus Christus langzaam maar zeker uitgegaan. Het enthousiasme van het allereerste begin was langzaam maar zeker verdwenen.
Vraag: Is onze eerste liefde voor Jezus weleens verdwenen?

***

(2) Smyrna (Openbaring 2:8-11) – de gemeente die vervolgd zou worden (2:10).
Smyrna is rijke en welvarende stad. Een Knooppunt van handel en verkeer. Een indrukwekkende haven met veel pakhuizen en markten. Nog steeds is Smyrna – het tegenwoordige Izmir – de grootste uitvoerhaven van Turkije. En voor de vele goden die de inwoners moesten beschermen waren overal in de stad tempels gebouwd.

Ook in Smyrna is een gemeente van Jezus Christus. Een gemeente die wordt verdrukt en straks zal worden vervolgd. Door een lastercampagne van de Joden die in de stad wonen zijn de christenzakenlieden één voor één failliet gegaan.
Straatarm waren de christenen in Smyrna geworden.
Maar wat laat Jezus Christus als troost aan zijn verdrukte gemeente door Johannes schrijven: “U bent rijk”, nú, op dit moment! De christenen in Efeze zijn rijk omdat zij mogen delen in het eeuwige leven met hun Heer Jezus Christus.
Vraag: Vervolgde christenen zijn er altijd geweest.
Waarderen wij de vrijheid van het christen zijn voldoende?
3. Pergamus (Openbaring 2:12-17) – de gemeente die zich moest bekeren (2:16).
Pergamus is een stad die je al van ver kunt zien liggen. In de benedenstad vind je vooral woonhuizen. In de bovenstad – voor een deel gebouwd op een berg – vind je machtige en indrukwekkende gebouwen.
Pergamum was het regeringscentrum van die tijd. Beroemd om zijn indrukwekkende bibliotheek en zijn heiligdom gewijd aan Asklepios, de god van de geneeskunde. Overal in de stad zag je het teken van de slang.
Voor Johannes is de slang echter niet het symbool van de god van de geneeskunde;
de slang is voor hem het symbool van Satan, de tegenstander van God (Gen. 3). Jezus weet waar zijn volgelingen wonen, namelijk daar waar Satans troon staat.
De gemeenteleden staan bloot aan de verzoeking deel te nemen aan de offermaaltijden ter ere van de goden van Pergamum. Zo probeert Satan hen te verleiden. Hij gebruikt daarvoor de dwaalleer van de Nikolaïeten. De Nikolaïeten kenmerkten zich onder andere door een bandeloos leven.
Vraag: De verleidingen zijn ook aanwezig in onze moderne wereld.
Hoe herkennen wij deze verleidingen en erkennen wij dat ook wij keer op keer ons moeten bekeren?

***

4. Thyatira (Openbaring 2:18-29) – de gemeente met een valse profetes (2:20).
Lydia, de verkoopster van purperen verfstoffen (Hand. 16: 14-15) is afkomstig uit Thyatira. Een rijke en welvarende handelsstad bekend om zijn vele ambachten en daarbij behorende gilden.
De christenen in Thyatira staan voor de niet gemakkelijke keuze om mee te doen aan de losbandige feesten ter ere van hun vakbondsgod of om zich daar afzijdig van te houden.
Zo was er een vrouw, Izebel, die de christenen probeerde te verleiden tot deelname aan de heidense offerfeesten. Zij profeteerde dat alles geoorloofd is.
Haar en haar volgelingen wacht een verschrikkelijk goddelijk oordeel, schrijft Johannes die deze openbaring heeft ontvangen van Jezus Christus.
Om hun liefde, geloof en dienstbetoon worden de gemeenteleden van Thyatira geprezen. Een dringende oproep om te blijven volharden in hun geloof tot de terugkomst van Jezus Christus.
Vraag: Herkennen wij de dwaalleraars voldoende in onze moderne wereld?

5. Sardis (Openbaring 3:1-6) – de gemeente die in slaap was gevallen (3:2).
In Sardes leefde de legendarische koning Croesus. De koning die bulkte van het geld. Maar wanneer Johannes zijn brief aan de christenen in Sardes schrijft is alles vergane glorie.
Twee keer is de stad bij verrassing door vijanden overrompeld. En een aardbeving maakte tenslotte een einde aan de prachtige gebouwen, het stadion en theater van de stad met het eens zo roemruchte verleden. Ondanks alle herbouwactiviteiten is Sardes een ‘dode’ stad gebleven.
“Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent” (vs. 1), schrijft Johannes.
Hij wil met deze woorden de gemeenteleden wakker schudden. De gemeente van Sardes mag dan wat de buitenkant betreft een voorbeeld zijn voor anderen. Jezus Christus laat door Zijn openbaring aan Johannes weten wat er in de harten van de gemeenteleden leeft. Jezus biedt in de persoon van de Heilige Geest geestelijk hulp.
Vraag: Hoe blijven we geestelijk wakker om niet ongemerkt in slaap te sukkelen?

 

6. Filadelphia (Openbaring 3:7-13) – de gemeente die geduldig volhardde (3:10).
Pas in de 2e eeuw voor de geboorte van Christus werd de stad Filadelfia gesticht.
Een lang roemrucht verleden zoals de andere steden in Klein- Azië kenden zij dus niet.
Bovendien werd de stad en de omgeving regelmatig geteisterd door aardbevingen.
Daarom had Filadelfia weinig inwoners had en de gemeente van Jezus Christus dus weinig leden
Maar in Gods Koninkrijk gaat het niet om getallen of cijfers. Het gaat er om of de Heilige Geest in de gemeente aan het werk is. Daaruit blijkt uiteindelijk haar invloed.
Door te leven uit het Woord van Jezus Christus en Zijn naam te belijden is er voor de mensen van deze gemeente een deur geopend naar het komende rijk van God. Daardoor is de eens zo vijandig gezinde Joodse gemeenschap tot bekering gekomen.
Vraag: Hoe kunnen wij vanuit Gods Woord blijven volharden als gemeente en persoonljk.

***

7. Laodicea (Openbaring 3:14-22) – de gemeente met een lauw geloof (3:16).
Laodicea is een rijke en beroemde handelsstad. Beroemd om haar geld, textiel en medische opleiding. Laodicea is in die tijd het centrum van de geldhandel: de centrale bank van Klein-Azië staat er. Er is een bloeiende textielindustrie. En toekomstige artsen worden er opgeleid aan haar medische hogeschool. Goud, kleding en ogenzalf zijn haar voornaamste bronnen van inkomsten.

Maar de gemeente van Jezus Christus in deze stad is om van te spuwen, laat Jezus Johannes weten.
Waarom gebruikt Jezus in Zijn openbaring aan Johannes deze woorden?
Omdat de christenen het nogal met zichzelf hebben getroffen.
Ze denken dat Jezus Christus in hun midden is, maar de Heiland Zelf voelt Zich buitengesloten.
Op een indringende manier ontmaskert Hij in deze brief de christenen van Laodicea als lauwe christenen.
Vraag: Niet koud worden van Gods Woord, maar ook niet meer warm.
Hoe herkennen wij een lauw geloof?

***

Is het je opgevallen dat iedere brief aan de gemeente eindigt met de woorden:
‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’
Vraag: Wij hebben oren aan ons hoofd. 
Wat horen wij wat de Geest tegen onze gemeente zegt?