Lezen:  Marcus 13: 1 t/m 10   – De toekomst van Jezus’ namen
3 Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag: 4 ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 6 Want er zullen velen komen die Mijn Maam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” en ze zullen veel mensen misleiden.

De afgelopen weken hebben we stil gestaan bij de namen van Jezus. Stuk voor stuk zijn deze namen vol van belofte voor de toekomst van de mensheid, schepping en geschiedenis.  Jezus’ namen zijn gegeven om de wereld en de mensheid te redden. Al Zijn namen willen ons vertrouwen en hoop geven. De namen van Jezus zijn blijvend in tijden van verdrukking, ontkenning en hoogmoed.

Helaas zijn de namen van Jezus nog niet door iedereen op aarde aanvaard. Integendeel, de namen worden afgewezen en ontkend. In onze wereld heerst het gevoel dat alleen datgene bestaat wat gezien, waargenomen en onderzocht kan worden. De mens sluit zichzelf als het ware op in de gevangenis van deze wereld en dat terwijl de namen van Jezus de toekomst prijsgeven. Het onzichtbare boven alle zichtbare dingen stelt, het hemelse boven al het aardse. Het ligt allemaal binnen handbereik. Jezus is niet ver weg, het is de mens zelf die op een afstand van de werkelijkheid staat terwijl dit niet hoeft.

Jezus Zelf heeft dit allemaal voorzien. Hij heeft van te worden aangekondigd dat mensen Zijn naam zullen ontkennen. Hij heeft Zijn apostelen en de latere gelovigen niets voorgespiegeld. Zoals men de Meester vervolgd heeft, zo zal men ook Zijn leerlingen vervolgen.  Jezus heeft het hier over de periode na Zijn Hemelvaart totdat Hij terugkomt op de wolken. Jezus heeft deze periode in het volle licht gezet van het Koninkrijk van God.  Bovendien zegt Jezus dat de ontkenning van naam van tijdelijke aard zal zijn. Want alle namen van Jezus zijn blijvend tot in alle eeuwigheid. En daar kan geen mens iets aan veranderen.

Immers een dag voor Zijn arrestatie heeft Jezus met Zijn vrienden gesproken over de periode ná de periode van verdrukking en vervolging.  Hij zat met hen op de helling van de Olijfberg, met het uitzicht op de tempel. Daar was juist het besluit gevallen om de Zoon van de Mensen met een list te  arresteren en nog voor het feest van het Ongedesemde brood, (Pesach) ter dood te brengen. Men was vastberaden om tot elke prijs Zijn naam uit de geschiedenis te wissen. Juist op dat moment sprak Jezus uitvoerig met Zijn leerlingen over de toekomst van de Zoon van de Mensen. De dag waarop iedereen in de wereld Jezus als Overwinnaar zal zien verschijnen uit de hemel.

Mogelijk keken de leerlingen op dat moment niet verder dan het moment zelf. Voor hen zal het een vreemde toespraak zijn geweest die ze daar op de Olijfberg kregen te horen. Wellicht sloot de toespraak van Jezus niet aan op hun eigen toekomstverwachting. Maar Jezus heeft Zijn leerlingen gemobiliseerd voor de tijden die gingen komen. Hun toekomstverwachting moest worden bijgesteld, om ze weerbaar te maken, waakzaam, geduldig en volhardend tot de dag dat de Zoon van de Mensen terugkomt op de wolken.

Want wie gelooft dat Jezus is wie Hij zegt wie Hij is, schuilt bij de werkelijkheid van Jezus. Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?  (1 Joh.5:5).  Dat gold voor Zijn kinderen toen en dat geldt voor Zijn kinderen van nu. 

Volgende week 28 februari:  Onderweg naar Pasen